Domenii | Autori

Arhiva

Rolul, locul și metodologia jocului didactic matematic, autor Prof. Apostol Ecaterina

Scopul esenţial pe care-1 urmăreşte învăţământul matematic nu se reduce la latura informativă, ci, prin predarea acestei discipline, se urmăreşte să se realizeze mai ales dezvoltarea raţionamentului şi a spiritului de receptivitate, formarea priceperilor şi a deprinderilor de gândire logică, de adaptare creatoare la cerinţele actuale şi de perspectivă ale vieţii sociale.
Din acest motiv [...]