Domenii | Autori

Arhiva

Comunicarea managerială şi impactul ei asupra creşterii performanţelor instituţiei de învăţământ, autor Cristina-Elena Necula

Comunicarea este un as în mâneca managerului, dacă ştie să-şi ordoneze gândurile şi să codifice în aşa fel mesajul încât receptorul să aibă capacitatea de a-l decoda şi înţelege. Doar aşa atenţia acestuia va fi captată. Angajaţii vor primi exact [...]

Implementarea şi dezvoltarea managementului strategic în unitatea/instituţia de învăţământ, autor Daniela Georgeta Popescu

Lucrarea de faţă abordează sistematic managementul strategic, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, prin realizarea unui proiect strategic de dezvoltare instituţională a unităţii şcolare în care-mi desfăsor activitatea, această activitate practică presupunând şi o analiză a culturii organizaţionale realizată cu ajutorul interviului şi a metodei observaţiei directe. Înainte de elaborarea întrebărilor, [...]

Tehnici și instrumente tradiționale și moderne de îmbunătățire a calității educației, autor Maria Ionescu

Pentru asigurarea calității în educație sunt necesare viziuni strategice emise la nivel de sistem educațional, să fie identificate procesele care se derulează la nivelul sistemului și să se [...]

Metode de prognoză şi decizie strategică. Metoda SWOT aplicată în organizaţia școlară Dănicei, autor Ilie Stanciu

Tema „Metode de prognoză şi decizie strategică. Metoda SWOT aplicată în organizaţia şcolară Dănicei”, mă ajută ca manager sa fundamentez un plan strategic al acestei organizatii, să evaluez influenta parametrilor externi ai organizatiei asupra celor interni si asupra deciziilor manageriale pe termen lung şi nu in ultimul rand, la probarea competenţelor [...]

Analiza potenţialului strategic al Grădiniţei particulare “Piticot” din Galaţi, autor Andreea-Lidia Postolache

În acest context, oraşul Galaţi se confruntă cu o lipsă a spaţiilor pentru a construi locaţii noi. În plus, anual câteva unităţi de învăţământ preşcolar nu primesc autorizaţie sanitară de funcţionare şi continuă să-şi desfăşoare activităţile în condiţii improprii actului educaţional (parter de bloc, camere mici).
Problema promovării este identificată în majoritatea sectoarelor domeniilor de [...]

Analiza politicii de promovare a serviciilor educaţionale preşcolare, autor Andreea-Lidia Postolache

Piaţa serviciilor educative există şi singura abordare raţională este de a-i recunoaşte existenţa şi de a încerca să-i sesizăm particularităţile şi mecanismele prin care se constituie şi prin care constrânge acţiunea factorilor (agenţilor) sociali implicaţi, direct sau indirect, pe această piaţă. Însă, similar oricărui alt fenomen social care, prin amploare şi intensitate, afectează situaţia [...]

Class Management, autor Hollanda Noémi

In my paper I tried to focus on issues and problems that I consider quite common ones during teaching and I applied several tasks, activities, I used different approaches and I pinned down those that seem to have effect on students, of course, depending on their level of learning and their age.

Managementul conflictelor în instituțiile școlare, autor Rodica Tirim

Oameni diferiţi adoptă strategii diferite pentru rezolvarea conflictelor. Aceste strategii se învaţă de obicei în copilărie şi par să funcţioneze automat la un nivel „preconştient”. Ceea ce pare natural în astfel de situaţii, de fapt este o strategie personală învăţată şi, deoarece a fost învăţată, poate fi oricând schimbată învăţând metode noi şi [...]

Managementul parteneriatelor în instituția școlară, autor Corina-Vasilica Pascu

Şcoala funcţionează într-un context social amplu. Influenţele contextului social asupra instituţiilor de învăţământ se materializează în: finalităţi ale educaţiei (scopuri şi obiective), conţinuturi ale disciplinelor, modul de organizare al sistemului de educaţie şi al instituţiilor, reglementări de ordin juridic şi administrativ. Pe de altă parte funcționarea şcolii într-un context social restrâns, imediat își are [...]

Managementul situațiilor de criză educațională, autor Adriana-Maria Sav

Existența unei persoane (fie elev sau profesor), a unei clase de elevi sau a unei școli (considerată organizație) este ciclică, aceasta fiind marcată de alternanța perioadelor de liniște, funcționalitate eficientă și randament cu perioade de tensiune, criză, cele din urmă fiind manifestări firești ale nevoii de schimbare și progres. [...]

Rolul culturii organizaționale în gestionarea conflictelor în unitățile școlare. Studiu de caz, autor Monica Popescu

Pentru a fi pregătiţi să acţioneze eficient atunci când sunt implicaţi într-un conflict, oamenii trebuie să fie conştienţi de anumite coordonate ale conflictelor: conflictul este o parte firească a vieţii de zi cu zi, o realitate a vieţii cotidiene, inerentă relaţiilor umane; conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative; abordat printr-o gândire [...]

Istoria căsătoriei în societatea romano-bizantină și românească, autor Gigi Grasu

Normele române de drept în privința căsătoriei își au originea în normele juridice provenite din dreptul roman și bizantin, dovadă a romanității poporului român, împletite cu practici ale locului, dar căpătând influențe străine de-a lungul timpului. La începutul Evului Mediu, normele de drept se inspirau din Legea Țării sau Obiceiul Pământului, o serie de [...]

Planificarea – ca funcţie managerială. Aspecte teoretice, autor Prof. Mihaela Liana Alexandru

Dacă managerii doresc sã stăpâneascã evoluţia organizaţiei ei trebuie să planifice. Absenţa planificãrii ar face loc instalării haosului, hazardului; în asemenea condiţii, organizaţia ar trebui să aibă o reacţie defensivă, iar succesul ar fi doar o probabilitate, un rezultat al unui complex de întâlniri favorabile. Dacã s-ar proceda aşa, managerii ar trebui să răspundã [...]

Relația școală-comunitate prin parteneriate locale, autor Violeta Mihaela Lemnaru

Pentru realizarea unui parteneriat educaţional eficient, toţi cei care sunt implicaţi, trebuie sa fie de acord cu valori fundamentale ca: egalitatea şanselor in educaţie, spiritul civic şi ataşamentul faţă de comunitate, comunicarea şi respectul reciproc, cooperarea şi colaborarea, disciplina şi responsabilitate, echilibru intre exigenţele genereale şi cele specifice.
Avand in vedere noul cadru educaţional, in [...]