Domenii | Autori

Arhiva

Relația școală-comunitate prin parteneriate locale, autor Violeta Mihaela Lemnaru

Pentru realizarea unui parteneriat educaţional eficient, toţi cei care sunt implicaţi, trebuie sa fie de acord cu valori fundamentale ca: egalitatea şanselor in educaţie, spiritul civic şi ataşamentul faţă de comunitate, comunicarea şi respectul reciproc, cooperarea şi colaborarea, disciplina şi responsabilitate, echilibru intre exigenţele genereale şi cele specifice.
Avand in vedere noul cadru educaţional, in care elevul, beneficiarul direct al educaţiei, este situat in centrul proceselor din şcoală, organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să asigure si să măsoare progresul inregistrat de elev, valoarea adăugată, calitatea, iar comunitatea, ca beneficiar indirect, să se implice in producerea, generarea calităţii în şcoală in funcţie de nevoi şi interese.

Lecturați gratuit Relația școală-comunitate prin parteneriate locale, autor Violeta Mihaela Lemnaru.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0805-4

You must be logged in to post a comment.