Domenii | Autori

Arhiva

Integrarea copiilor hipoacuzici în şcolile de masă, autor Rodica Daniela Vlad

Integrarea copiilor cu dizabilităţi într-un sistem educaţional tradiţional (normal) presupune, în afara unor resurse materiale, financiare şi resurse umane. Resursele umane care pot asigura un anumit nivel de integrare sunt următoarele: copilul cu dizabilităţi, părinţii acestuia, copiii fără dizabilităţi, părinţii acestora şi cadrele didactice. La toate acestea se adaugă şi contextul [...]

Specificul formării reprezentărilor şi însuşirii cunoştinţelor despre mediu la preşcolari, autor Antoneta Geanovu

Scopul principal al educației privind mediul înconjurător este acela de a oferi fiecărui individ posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă față de mediul în care trăieşte. Educația ecologică are semnificația deprinderii unui anumit mod de a înțelege relația dintre om şi mediul de viață, care nu este numai al [...]

Mulțimi, relații și funcții în matematica de gimnaziu, autor Mihaela Vîlcan

Modernizarea procesului de predare-învățare a Matematicii, în particular a Matematicii de gimnaziu, a fost și rămâne un proces continuu, o problemă actuală, mai ales când societatea, pe de-o parte, ne oferă noi aspecte și modalități de cercetare, iar, pe de altă parte, ne solicită cunoștințe și abilități de prelucrare și aplicare [...]

Teste de fizică. Clasa a VI-a. Mărimi fizice – lungime, arie, volum, timp, autor Mihaiela-Elena Sasu

Lecturați gratuit Teste de fizică. Clasa a VI-a. Mărimi fizice – lungime, arie, volum, timp, autor Mihaiela-Elena Sasu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4223-2

Ghid de bune practici pentru admiterea la liceu filiera vocațională, profilul artistic, specializarea Arte plastice, autori Adina Maria Gruia, Delia Mihaela Badea, Adriana Elena Vâlcea

Vă îndrumăm şi vă întâmpinăm cu un ghid pentru admiterea voastră la liceu, filiera vocațională, profilul artistic, specializarea arte plastice, un ghid variat şi structurat în actualul context social, cu posibilități multiple pentru a vă regăsi orizontul şi pentru a deveni oameni valoroşi, educaţi, cu o mentalitate care să vă facă cinste indiferent încotro [...]