Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de evaluare, autor Lidia Florentina Pescaru

Cerinţa obiectivă privind creşterea eficienţei activităţii de instrucţie şi educaţie, sub impulsul exigenţelor societăţii contemporane, a generat preocupări ample, promovate insistent în teoria pedagogică şi de practică şcolară, pentru a conferi procesului de învăţământ un caracter cât mai raţional şi riguros. Ele privesc multiple planuri ale actului didactic: determinarea precisă a obiectivelor [...]

Evaluarea în învăţământul primar, autor Lidia Florentina Pescaru

Evaluarea este un act absolut necesar în procesul conducerii unei activități şi în luarea deciziilor, ea furnizând informaţii necesare reglării şi ameliorării activităţii didactice, prin adoptarea măsurilor corespunzătoare situaţiilor de instruire. Ea este prezentă în orice activitate pedagogică şi se află în relaţie de interdeterminare, de interacţiune funcţională cu predarea şi învăţarea, făcându-le mai eficiente.

Prin activităţile educative, evaluarea este menită să realizeze cunoaşterea şi aprecierea schimbărilor produse de elevi în toate planurile personalităţii lor (intelectual, afectiv, psihomotor, al capacităţilor creative etc.).

Esenţa acţiunii de evaluare este de a cunoaşte efectele activităţii desfăşurate în vederea perfecţionării procesului în etapele următoare. Rezultatele constatate pot fi apreciate şi aplicate corespunzător, în măsura în care sunt puse în legătură componentele procesului didactic şi cu întreaga activitate. Restrângerea ariei acţiunii de evaluare a activităţii de învăţământ la rezultatele obţinute de elevi, fără a fi integrate în evaluarea învăţământului întreg, nu ne poate oferi datele care fac posibilă ameliorarea acestei activităţi.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Evaluarea
în învăţământul primar, autor Lidia Florentina Pescaru

ISBN 978-606-577-063-8