Domenii | Autori

Arhiva

Rolul educației nonformale la clasele I-IV, autor Cristina Grigore

Un obiectiv important este dezvoltarea la copii a dragostei pentru natură, a înţelegerii rolului interdependenţei dintre om şi natură.
Acest domeniu de învăţare cuprinde experienţe, aptitudini, cunoştinţe şi atitudini de bază pe care copiii le achiziţionează prin impresiile senzoriale [...]

Motivarea angajaților, grupurile de muncă și satisfacția muncii în mediul de lucru, autor Cristina Grigore

În societatea contemporană există o preocupare din ce în ce mai intensă de a spori, alături de eficiența economică a muncii, și eficiența ei umană, de a crește satisfacția muncii. Preocupările sociale de perfecționare a calității umane a muncii încep cu aspecte fizice elementare, continuă cu o nouă concepție, ergonomică, a muncii, și sfârșesc [...]

Proiectarea didactică la clasa a IV-a – autor Cristina Grigore

Materialul prezentat aici cuprinde un model de planificare pentru învăţătorii / institutorii claselor a IV-a. Sunt prezentate obiectivele cadru pentru fiecare arie curriculară, obiectivele de referinţă corespunzătoare, proiectarea calendaristică, proiectarea unităţilor de învăţare.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Proiectarea didactică la clasa a IV-a” – autor Cristina Grigore

ISBN 978-606-8193-71-7