Domenii | Autori

Arhiva

Valorificarea mărturiilor arheologice referitoare la dacii din Crișana, autor Florentina–Minodora Barta

Înțelegerea trecutului înseamnă un pas în construirea viitorului. În acest sens stau mărturie dacii din Crișana, care le oferă tinerilor de azi un exemplu de viață, de rezistență în fața primejdiilor, de creativitate, spiritualitate și originalitate.
Istoria e cea care, mai mult ca oricare disciplină, contribuie la formarea personalității unui om, la dobândirea unor valori [...]

Test book – Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences

This book is part of the training kit conceived by the multinational team involved in the Erasmus Plus project “Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal contexts”. The project involves students and teachers from seven European schools and aims at offering new learning opportunities to students, in an effort to prepare [...]

Caracterizare fizico-geografică a văii Slănicului (afluent al Buzăului) cu privire asupra modului de utilizare al terenurilor, protecţia şi ameliorarea resurselor de sol, autor Prof. Cristi-Petruș Haină

În dorinţa de a face cunoscută această regiune şi mai ales unele elemente, care-i conferă statutul de unicat, am încercat să realizez un studiu cu privire la modul de utilizare al terenurilor, protecţiei şi ameliorării resurselor de sol la nivelul bazinului hidrografic al Slănicului. Acest studiu este necesar având în vedere faptul că [...]

Limbajul discursului miniștrilor de externe, autor Andreea-Cătălina Șerban

Scopul lucrării de faţă îl reprezintă monitorizarea evoluţiei discursului şi implicit a structurilor care l-au generat. În vederea îndeplinirii acestuia vizăm următoarele obiective: depistarea mecanismelor retorice de funcţionare ale discursurilor ministrilor de externe şi a modurilor în care acestea au evoluat, identificarea influenţelor ideologice, evidenţierea clişeelor şi a stereotipurilor, precum şi identificarea miturilor politice [...]

Comunicarea managerială în instituțiile de învăţământ, autor Ion Pufulete

Demersurile întreprinse în această lucrare au vizat înţelegerea comunicării în contextul instituţiilor de învățământ şi, mai ales, a legăturii sale cu managementul organizaţiei. Până în acest moment, atenţia acordată acestei problematici a fost destul de redusă, în special în România, unde există un număr foarte mic de lucrări publicate şi lipsesc cercetările ce abordează [...]

Stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Abordare didactică, autor Elena Roșioru

Nici televiziunea, nici internetul, nici cinematograful nu sunt duşmanii lecturii; doar excesul şi frecventarea lor necorespunzătoare poate sabota lectura şi dragostea de carte. O frecventare responsabilă a emisiunilor televizate, o navigare inteligentă pe internet pot stimula gustul lecturii, dovedind, astfel, că revoluţia electronică are capacitatea de a contribui la culturalizarea publicului.

Cartea a început [...]

Stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Abordare științifică, autor Elena Roșioru

Istoric privind, nu se mai citeşte precum domniţele din Provenţa secolului al XII-lea (când textul era recitat,de fapt, de către un rapsod în faţa unui auditoriu, cel mai adesea neştiutor de carte), cu atât mai puţin, ca pe urma lui Seneca. Diacronic, actul lecturii se complică şi, deşi se poate spune că omul modern [...]

Student’s book – Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences

This book is part of the training kit conceived by the multinational team involved in the Erasmus Plus project “Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal contexts”. The project involves students and teachers from seven European schools and aims at offering new learning opportunities to students, in an effort to prepare [...]

Teacher’s book – Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences – Volume 2

This book is part of the training kit conceived by the multinational team involved in the Erasmus Plus project “Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal contexts”. The project involves students and teachers from seven European schools and aims at offering new learning opportunities to students, in an effort to prepare [...]

Teacher’s book – Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences – Volume 1

This book is part of the training kit conceived by the multinational team involved in the Erasmus
Plus project “Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal contexts”. The project involves students and teachers from seven European schools and aims at offering new learning opportunities to students, in an effort to prepare them [...]

Ierurgii în legătură cu viața omului, autor Pr. Marian Dobrescu

Fiecare dintre cele trei chemări ale preotului (ca urmaș al Sfinților Apostoli) sunt importante în egală măsură, preotul fiind totodată predicator (vestitor) al Împărăției veșnice (exercitând autoritatea de învățător), duhovnic (îndrumând, în această calitate, pe credincioși) și liturghisitor (săvârșitor al celor sfinte și, implicit , sfințitor – trebuie să nu scăpăm din vedere faptul [...]

Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic matematic în orele de matematică, autor Nicoleta Mariana Godja

Elevii din clasele I-IV îşi însuşesc noţiuni matematice elementare de care se vor folosi pe tot parcursul vieţii constituind temelia învăţământului şi a activităţii matematice viitoare. Tot în clasele mici se formează instrumentele de bază : deprinderi de calcul, de rezolvare şi compunere a problemelor, de măsurare, deprinderi de muncă independentă – instrumente absolut [...]

Piemontul Cotmeana, autor Ana Maria Bouleanu

Lucrarea de faţă cuprinde o analiză a factorilor fizico – georgrafici şi legătura acestora cu modelarea actuală a reliefului, respectiv torenţialitatea în Piemontul Cotmeana.

Resursele naturale locale, predominanţa terenurilor agricole, existenţa unor activităţi industriale, vegetaţia, solul, apele de suprafaţă şi de adâncime sunt numai câteva din trăsăturile esenţiale ale Piemontului Cotmeana, care constituie în [...]

Integrarea elevilor cu ADHD în școala de masă, autor Adriana–Maria Sav

Există multe variante pentru explicarea acestei afecțiuni, fiecare putând fi argumentată pro şi contra, totusi abrevierea ADHD mi se pare cea mai facil de folosit pe parcursul lucrării. Dintr-un studiu individual aprofundat, am constatat că cei mai mulţi delicvenţi identificaţi au suferit si suferă încă de sindromul ADHD, iar depistarea precoce a acestei tulburări [...]

Impactul activităţilor turistice asupra potenţialului natural şi antropic din Comuna Răşinari şi staţiunea Păltiniş, autor Anișoara Nicolescu

Comuna Răşinari face parte din rândul aşezărilor din Mărginimea Sibiului, cunoscută în trecut mai cu seamă prin comerţul cu răşină ce se desfaşura aici. În prezent ocupaţia de bază a răşinărenilor este creşterea animalelor (ovine si bovine), urmărind intrarea într-un circuit naţional şi antropic existent aici.
Studiul şi-a propus să prezinte întregul complex fizico-geografic, precum [...]

Comuna 1 Decembrie. Studiu geografic complex, autor Anișoara Nicolescu

Alegerea acestei teme a fost determinată de dorința de a alcătui un studiu complex al comunei 1 Decembrie, unitate administrativ-teritorială unde se află Școala Gimnazială Nr.1, 1 Decembrie, unde sunt profesor titular de geografie. Astfel ca îmi doresc ca în urma finalizării acestei lucrări să-mi consolidez cunoștintele geografice despre orizontul local, dar să [...]