Domenii | Autori

Arhiva

Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic matematic în orele de matematică, autor Nicoleta Mariana Godja

Elevii din clasele I-IV îşi însuşesc noţiuni matematice elementare de care se vor folosi pe tot parcursul vieţii constituind temelia învăţământului şi a activităţii matematice viitoare. Tot în clasele mici se formează instrumentele de bază : deprinderi de calcul, de rezolvare şi compunere a problemelor, de măsurare, deprinderi de muncă independentă – instrumente absolut necesare unei educaţii şi autoeducaţii permanente.

În primele clase se dezvoltă dragostea şi interesul pentru studiul matematicii, dacă ei simt că pătrund în miezul noţiunilor matematice, dacă gîndirea lor este solicitată în mod sistematic pornindu-se de la uşor la greu, dacă ei trăiesc bucuria unui succes şi simt că fiecare acţiune, fiecare antrenament le îmbogăţeşte orizontul cunoaşterii.

Lecturați gratuit Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic matematic în orele de matematică, autor Nicoleta Mariana Godja.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0970-9

You must be logged in to post a comment.