Domenii | Autori

Arhiva

Ghid metodologic. Educația în era postmodernă, autor Mihaela Răducea

Este obligatorie disponibilitatea profesorului postmodern către studiu individual continuu, prelucrare critică proprie a datelor, formulare de ipoteze şi soluții interpretative. Profesorul trebuie să dețină cunoştințe privind metodologia ştiințifică de cunoaştere, cercetare, în domeniu şi în pedagogie.
Adaptându-se la specificul clasei, profesorul postmodern dă naștere formulării unor multiple interpretări, susținerea lor cu argumente pertinente, [...]

Ghid metodologic. Leadership și self-management în educație, autor Mihaela Răducea

Timpul reprezintă pentru fiecare dintre noi un factor în funcție de care ne derulăm și planificăm activitățile cotidiene, putând deveni un factor de stres fără o corectă prioritizare și planificare, adică fără un management al timpului eficient. Pentru a ne construi un management bun al timpului ar trebui să avem în vedere un management [...]

Microcercetare. Abordarea textului liric la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

Lucrarea propune o abordare metodico-ştiinţifică a creaţiei lirice moderniste autohtone, cu intenţia de a oglindi diversitatea tematică, stilistică şi de viziune a poeziei moderniste interbelice, fiind analizate creaţiile scriitorilor incluși în manualele școlare alternative și în programa pentru Examenul Național de Bacalaureat: Lucian Blaga, Tudor Arghezi și Ion Barbu.
Creaţia modernistă nu este doar o [...]

Ghid metodologic – Strategii de abordare a textului liric modernist la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

În timpul activităţii didactice am constatat că elevii de la clasele liceale întâmpină cele mai mari dificultăţi în decodarea texte lirice, cu atât mai mult a celor moderniste, cu un nivel înalt de încifrare şi abstractizare. Studiul celor trei poeţi modernişti incluşi în programa şcolară (Ion Barbu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi) constituie un [...]

Ghid metodologic – Strategii didactice pentru stimularea lecturii la ciclul gimnazial și liceal, autor Mihaela Răducea

Lumea personajelor literare poate fi privită ca un laborator în care se analizează diferite situații de viață ce pot deveni experiențe de învățare pentru toți cei care n-au apucat să străbată ,,drumul spre înțelepciune”. Chiar dacă vremurile sunt altele, chiar dacă viziunea asupra lumii se modifică de la o generație la alta, stările de [...]

Auxiliar curricular Limba și literatura română, autor Mihaela Răducea

Lecturați gratuit Auxiliar curricular Limba și literatura română, autor Mihaela Răducea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1021-7

Monografia romanului Îmblânzitorul de lupi de Bujor Nedelcovici, autor Mihaela Răducea

Bujor Nedelcovici propune în Îmblânzitorul de lupi un areal mitic, arhetipul. Pădurea la marginea căreia îşi stabileşte Vlad Antohie ferma de câini va deveni un loc de recluziune, de regnerare, o matrice cu funcţie mnezică, un loc al Thanathosului şi al comunicării cu spiritele, un spaţiu limitrof care închide orizontul de reprezentare, [...]

Creaţie şi aspiraţie demiurgică. Orizontul literar al romanelor lui Bujor Nedelcovici, autor Mihaela Răducea

Bujor Nedelcovici aparţine unor geografii distincte: toposul arhetipal, patriarhal românesc, punctul prim al fiinţei, spaţiul copilăriei, al formării intelectuale şi al metamorfozei în creator, şi toposul adoptiv, occidental care-i conferă posibilitatea complinirii artisitice şi libertatea de exprimare. Ambele coordonate spaţiale îişi vor pune amprenta pe suprafaţa spirituală a romancierului, aflate între vest şi est [...]

Simbolistica luminii şi a întunericului în structura imaginarului poetic blagian, autor Mihaela Răducea

În ciuda recunoaşterii unanime a valorii operei blagiene, imaginea omului Blaga se pierde, odată cu trecerea timpului, în clarobscurul memoriei. Blaga-omul tinde sa devină un mit. Imaginea lui se fragmentează, reducându-se la doar câteva trăsături esenţiale. Complexitatea şi profunzimea ideatică a operei ascunde însă complexitatea spirituală a artistului, desfaşurată pe întreg registrul calitaţilor afective [...]

Eugen Ionescu şi teatrul absurd, autor Mihaela Răducea

Viziunea novatoare ionesciană asupra literaturii nu poate fi în mod evident decât una paradoxală, dramaturgul exprimând printr-un postulat mediocritatea oricărei creaţii literare perene, circumscrisă aşadar unui timp precis. Trecutul şi prezentul sunt respinse, fiind considerate pe cale de agonizare: ,,Îmi plac solitarii care nu datorează nimic epocii lor, ci totul lor înşile. Îmi plac [...]