Domenii | Autori

Arhiva

Ghid metodologic. Leadership și self-management în educație, autor Mihaela Răducea

Timpul reprezintă pentru fiecare dintre noi un factor în funcție de care ne derulăm și planificăm activitățile cotidiene, putând deveni un factor de stres fără o corectă prioritizare și planificare, adică fără un management al timpului eficient. Pentru a ne construi un management bun al timpului ar trebui să avem în vedere un management personal care să urmărescă planificarea atentă a activităţilor, stabilirea priorităţilor etc.
În primul rând, pentru a realiza o planificare cât mai eficientă a timpului putem respecta următoarele etape: stabilirea unui set de obiective axat pe un număr restrâns de domenii considerate domenii-cheie, planificarea activităţilor specifice îndeplinirii sarcinilor (pe durata planificată realizării complete a obiectivelor, săptămânal, zilnic), stabilirea priorităţilor astfel încât să se asigure o succesiune logică în îndeplinirea sarcinilor şi corelarea între complexitatea sarcinii şi timpul alocat îndeplinirii ei și stabilirea de date precise la care să se facă evaluarea îndeplinirii sarcinilor.

Lecturați gratuit Ghid metodologic. Leadership și self-management în educație, autor Mihaela Răducea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2681-2

You must be logged in to post a comment.