Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte metodice privind prezentarea conceptelor în geometrie – impactul asupra factorului educativ, autor Mirela Gavrilă

Unul din scopurile învăţării matematicii este acela de a dezvolta la elevi curiozitatea de a căuta şi a găsi soluţii, de a le forma şi dezvolta atracţia către problematic. Este necesară în acest sens utilizarea unor strategii adecvate posibilităţilor intelectuale ale
elevilor, pentru ai antrena pe toţi, într-un mod diferenţiat, în activităţi de tip rezolutiv.

Pornind de la faptul că un obiectiv important al predării geometriei este acela de a-i deprinde pe elevi să demonstreze, adică să fundamenteze logic, deductiv, unele propoziţii
pornind de la altele despre care ştiu că sunt adevărate, am subliniat în lucrare încărcătura psihologică a procesului rezolutiv, formarea conceptelor geometrice, spre deosebire de altele, ridicând probleme de ordin psihologic şi pedagogic deosebite.

Referindu-se la matematică ca proces, George Polya afirma: (…) prima şi cea mai importantă îndatorire a şcolii în predarea matematicii este de a acorda atenţia cuvenită metodologiei rezolvării problemelor”

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Aspecte metodice privind prezentarea conceptelor în geometrie – impactul asupra factorului educativ, autor Mirela Gavrilă.

ISBN 978-606-577-743-9

How about writing a dissertation? – author prof. Cristina Nuţu

Communication is the process whereby information is imparted by a sender to a receiver via a medium. Communication requires that all parties have an area of communicative commonality. There are auditory means, such as speaking, singing and sometimes tone of voice, and nonverbal, physical means, such as body language, sign language, paralanguage, touch, eye contact, by using writing. Communication is defined as a process by which we assign and convey meaning in an attempt to create shared understanding. This process requires a vast repertoire of skills in intrapersonal and interpersonal processing, listening, observing, speaking, questioning, analyzing, and evaluating. It is through communication that collaboration and cooperation occur.

The Author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării
How about writing a dissertation? SMS and CHAT language, author Prof. Cristina Nuțu.

ISBN 978-606-577-702-6