Domenii | Autori

Arhiva

Waldenheim sprachschule, autor Magerescu Antonius

Theoriebuch und arbeitsheft + sprachleiter für krankenpfleger.

Lecturați gratuit Waldenheim sprachschule, autor Magerescu Antonius

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4721-3

Instrumente inovatoare pentru dezvoltarea competențelor transversale pentru tinerii din învățământul profesional și tehnic – Manual interactiv, Vol. 2, autor Daniela Speranța Robotă

Manualul interactiv reprezintă o modalitate utilă și accesibilă de a dezvolta aceste competențe într-un mod practic, bazat pe exemple și exerciții, și poate fi folosit de traineri, profesori sau tineri în mod individual sau în grup. Este important ca astfel de resurse să fie utilizate într-un mod activ și constant pentru a spori gradul [...]

Instrumente inovatoare pentru dezvoltarea competențelor transversale pentru tinerii din învățământul profesional și tehnic – Manual interactiv, Vol. 1, autor Daniela Speranța Robotă

Manualul interactiv propus este o resursă valoroasă pentru dezvoltarea competențelor transversale. Structurat în șase module distincte, fiecare cu trei secțiuni diferite, acest program de training modular oferă o abordare flexibilă și adaptabilă pentru formatorii care doresc să dezvolte competențele cheie la formabili.

Lecturați gratuit Instrumente inovatoare pentru dezvoltarea competențelor transversale pentru tinerii din [...]

Siguranța alimentelor – note de curs, autor Prof. Văidean Cristina Mihaela

Această lucrare se adresează, în special, elevilor care studiază acest modul în clasa a XI-a și cadrelor didactice care vor să cunoască în detaliu în ce constă Siguranța alimentelor.
Lucrarea conține informații scrise într-o manieră accesibilă și ușor de înțeles.

Lecturați gratuit Siguranța alimentelor – note de curs, autor [...]

Manualul prelucrării ornamentelor traforate, autor Iulian Paiu

Evoluția artistică a mobilierului a făcut în timp trecerea de la prelucrarea rudimentară a componentelor din lemn spre un rafinament de prelucrare aproape de forma dată de conceptul pe hârtie a proiectantului. Răscolirea minții tâmplarilor în procesul găsirii instrumentelor tehnice cu care să rezolve formele propuse a dus la perfecționarea sculelor, [...]

Organizarea transportului naval, autor Mirela Dediu

Comerţul internaţional modern se realizează prin efectuarea unor lanţuri logice de transport între expeditor şi destinatar, care pot folosi o succesiune de moduri şi terminale de transport. Dezvoltarea transportului intermodal de mărfuri se bazează, în perioada actuală, pe dezvoltarea terminalelor de transport, cărora le revine rolul de a integra modurile de transport în vederea [...]

Manual de marinărie, autor Mirela Dediu

Manualul corespunde obiectivelor curriculumului pentru clasa a X-a, domeniul de pregătire de bază: mecanic. Modulul “Marinărie” face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală: Marinar. Parcurgerea acestui manual vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului.
Manualul abordează în principal aspecte legate de organizarea şi desfăşurarea pregătirii marinăreşti la bordul navelor.

Manual de aplicaţii AutoCAD – 2D, autor Mirela Dediu

În această carte sunt propuse spre rezolvare diverse aplicaţii, începând de la cele mai simple desene de execuţie, până la cele mai complicate, în funcţie de învăţarea comenzilor şi parcurgerea capitolelor indicate. Aceste exerciţii au drept scop crearea deprinderilor, de găsire a celor mai rapide soluţii în vederea realizării desenelor complexe. Abordarea acestor aplicaţii [...]