Domenii | Autori

Arhiva

Comunicarea managerială în instituțiile de învăţământ, autor Ion Pufulete

Demersurile întreprinse în această lucrare au vizat înţelegerea comunicării în contextul instituţiilor de învățământ şi, mai ales, a legăturii sale cu managementul organizaţiei. Până în acest moment, atenţia acordată acestei problematici a fost destul de redusă, în special în România, unde există un număr foarte mic de lucrări publicate şi lipsesc cercetările ce abordează [...]