Domenii | Autori

Arhiva

Hoinar prin lumea poveștilor, autori Laura-Gabriela Sandu, Viorica Vlad

Şi… ce să vezi!? Ca dintr-un abur, se desprinse o făptură cum nu se poate mai frumoasă, cu părul lung, auriu, cu zâmbet blând şi ochii de culoarea cerului senin. Ea îi atinse umerii cu o baghetă strălucitoare şi, dintr-o dată, pe spatele lui Ionuţ răsăriră două aripi străvezii.

O, ce încântat fu Ionuţ! [...]

Ghicitori pentru cei mici – autor Ţentea Maria

Ghicitorile sunt un mijloc distractiv prin care copiii descoperă lumea. Ghicitorile stimulează şi exersează capacităţile de analiză, sinteză, comparaţie, descrierea şi evaluarea; stimulează şi exersează inteligenţele multiple; dezvoltă spiritul de observaţie, atenţia, limbajul, cooperarea, spiritul de echipă, toleranţa.
Reprezintă un fel de joc colectiv numit să pună la încercare isteţimea şi abilitatea minţii. Implicit, ghicitorile devin o probă în riturile de iniţiere sau de încercare, un examen nu numai al iscusinţei, ci şi al cunoştinţelor. Deşi ca intenţie directă sunt un joc pur, ghicitorile nu rămân străine de stările afective ale omului, de atitudinea lui faţă de viaţă, faţă de lume.
Folosite în activităţile cu preşcolarii, acestea dezvoltă imaginaţia şi gândirea copiilor, dar ajută şi la dezvoltarea şi îmbogăţirea limbajului acestora.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Ghicitori pentru cei mici” – autor Ţentea Maria

ISBN 978-606-8193-02-1

Activitate matematică – Strategii de evaluare pentru preşcolarii de 5-7 ani – autor Oana Hanganu

La vârsta preşcolară, jocul este cea mai optimă metodă de învăţare, prin care copilul, dincolo de valenţele cognitive, exersează deplin capacităţile fizice şi afective, iar prin regulile asumate prin joc deprinde şi utile abilităţi sociale.

Prin joc, eul copilului se formează şi se dezvoltă eficient, se pune în relaţie cu celălalt, se cunoaşte pe sine.

Prezenta lucrare ilustrează modalităţi eficiente de evaluare şi autoevaluare pentru preşcolarii de 5-7 ani, pe parcursul unor activităţi ce pot acoperi, prin diversitate, săptămânile unui an.

Editura

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Activitate matematică Strategii de evaluare pentru preşcolarii de 5-7 ani”- autor Oana Hanganu

ISBN 978-606-8129-66-2