Domenii | Autori

Arhiva

Ioan Slavici şi destinul său epic – autor Andreescu Costinela-Denisa

Considerat drept întemeietorul nuvelei româneşti moderne, Ioan Slavici are meritul de a fi împins în prim plan realităţile tragice ale satului românesc de la sfârşitul secolului trecut pe care le-a surprins la dimensiuni şi proporţii cu adevărat memorabile, robuste.

Se năştea astfel odată cu el o adevărată direcţie literară aceea a realismului ţărănesc, viguros, ilustrat mai târziu de nume ca Rebreanu, Agârbiceanu, Pavel Dan, Titus Popovici. La început a fost însă Ioan Slavici…

Nuvelistica lui Slavici s-a impus dintr-un bun început ca un exemplu creator în privinţa temeiniciei cu care autorul a ştiut şi a înţeles să motiveze artistic, în plan psihologic, toate demersurile existenţiale ale eroilor săi, impunând o întreagă tipologie ţărănească, dimensionată în jurul ideii de unitate a familiei, ca punct de echilibru moral stabil în acest univers primordial al satului aspirând spre condiţia lucidă a modernizării, a propăşirii sale. Traversând nuvelistica lui Slavici se observă evoluţia perspectivei de abordare a problematicii lumii ţărăneşti. Prozatorul cuprinde epopeic toate temele majore ale mediului ţărănesc, cu profundele lor rezonanţe în plan psihologic, realizând o vastă, inegalabilă frescă socială, a elementului poporan de la finele secolului trecut românesc.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Ioan Slavici şi destinul său epic – autor Andreescu Costinela-Denisa

ISBN 978-606-8129-36-5