Domenii | Autori

Arhiva

Management educațional, autor Elena Minuţ

Lucrarea abordează teoretic funcţiile specifice managementului educational, managementul domeniilor cheie în învăţământ–curriculum, resurse, relaţii cu comunitatea-, respectiv managementul schimbării şi asigurarea calităţii. Este parte din lucrarea de licenţă “Management educaţional în contextul integrării europene”, ce are în centrul atenţiei termeni precum: transparenţă, calitate, implicare, responsabilizare, viziune, gândire strategică.

Lecturaţi gratuit Management educațional, autor [...]

Activizarea, îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului elevilor din ciclul primar prin intermediul orelor de limba română, autor Elena Minuţ

Lucrarea de față își propune sensibilizarea cadrelor didactice în vederea stimulării interesului pentru lectură al micilor școlari, îndrumării și supravegherii lecturii lor suplimentare; în același timp, oferă sugestii metodice pentru folosirea strategiilor interactive în predarea-învățarea noiunilor de vocabular, a tehnicilor de lectură activă cu scopul activizării, dezvoltării și nuanțării vocabularului elevilor din ciclul primar.