Domenii | Autori

Arhiva

Probleme de matematică de liceu. Şiruri de numere reale, autor Prof. Eugeniu Niculae

Introducerea și studiul șirurilor de numere în şcoală ocupă un loc esențial in învățământul matematic liceal. Experiența didactică, dezvoltarea matematicii și efortul continuu de a mări eficienţa actului pedagogic, au condus la forme consacrate și aproape general acceptate de a introduce șirurile de numere reale în matematica școlară.

Capitol de mare dificultate și fineţe, capitolul “Șiruri de numere. Criterii de convergenţă” stă la baza introducerii noțiunilor de limita unei funcții, funcții continue, funcții derivabile, practic la baza întregii analize matematice.

Este cunoscută importanța rezolvării de exerciții și probleme pentru buna asimilare a oricărui domeniu al matematicii, deci cu atât mai mult când este vorba de un domeniu cu un caracter mai abstract, asa cum este analiza matematică.

Menționăm că înțelegerea si utilizarea noțiunii de limită (de limita a unui sir), este fundamentală pentru parcurgerea oricărui capitol din analiza matematică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Probleme de matematică de liceu. Şiruri de numere reale, autor Prof. Eugeniu Niculae.

ISBN 978-606-577-179-6