Domenii | Autori

Arhiva

Categoria determinării în limba română – autor Sorin Badicianu

Pentru a avea o imagine clară asupra categoriei determinării trebuie să dăm răspunsul la cel puţin două întrebări:”Ce este determinarea?” şi „Care sunt tipurile de determinare existente în limba română?”

Dacă nedeterminarea înseamnă rămânerea obiectului denumit de substantiv în afara opoziţiei cunoscut-necunoscut, determinarea apare ca termen opus nedeterminării. Există mai multe tipuri de determinări:
a) Determinarea cognitivă constă în articularea cu articol hotărât sau nehotărât şi arată dacă obiectul este cunoscut sau necunoscut, în general sau în special.
b) Determinarea adjectivală apare când substantivul este însoţit de unul sau mai multe adjective. In acest caz determinarea cognitivă nu este absentă, ba chiar este prioritară deoarece combinaţia substantiv-adjectiv, adjectiv-substantiv sau adjectiv-substantiv-adjectiv formează o unitate în care, de obicei, primul cuvânt este articulat: „copilul inteligent”, „inteligentul copil”, „un copil inteligent”, „un inteligent copil”, „sensibilul cititor român”, „studenţii filologi piteşteni”.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Categoria determinării în limba română” – autor Sorin Badicianu

ISBN 978-606-8193-67-0