Domenii | Autori

Arhiva

Proiectarea didactică la clasa a II-a – autor Melania Banciu

Este bine ştiut faptul că un lucru bine făcut este precedat de o etapă prealabilă. În actul didactic, această etapă premergătoare este proiectarea didactică. Lucrarea de faţă reprezintă o sugestie de realizare a acestui demers extrem de important în procesul de învăţământ, fără a avea pretenţia de a fi un material care nu suportă îmbunătăţiri.

Această carte poate fi un instrument de ajutor pentru învăţătorii / institutorii claselor a II-a. Materialul cuprinde obiectivele cadru pentru fiecare arie curriculară, obiectivele de referinţă corespunzătoare, proiectarea calendaristică, precum şi proiectarea unităţilor de învăţare. Succesiunea acestor unităţilor de învăţare este orientativă şi urmăreşte variantele propuse de manualele alternative alese de mine care se regăsesc în fiecare capitol al lucrării precum şi în bibliografie. Rămâne la latitudinea fiecăruia ce manual foloseşte ca suport sau în ce ordine sunt proiectate unităţile de învăţare. Conform schemei orare prezentate, am optat pentru curriculum extins la limba şi literatura română şi matematică, iar ca disciplină opţională am ales „Matematică distractivă”.

Sper ca această carte să fie un real ajutor pentru învăţătorii / institutorii claselor a II-a şi nu numai.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Proiectarea didactică la clasa a II-a” – autor Melania Banciu

ISBN 978-606-8129-85-3