Domenii | Autori

Arhiva

Matematica de la abstract la concret ȋn rezolvarea problemelor de fizică, autor Camelia Băran

Fizica foloseşte conexiunea cu algebra, cu vectorii și operațiile cu aceştia, măsura unghiurilor în grade și radiani, funcțiile liniare, pătratice, trigonometrice, exponenţiale, logaritmice, graficele funcțiilor, rezolvarea ecuaților de gradul I, II, III, inecuaţii, inegalităţi și a sistemelor de ecuații. Un progres ar fi ca şi profesorul de matematică la ora, să propună rezolvarea [...]