Domenii | Autori

Arhiva

Tudor Arghezi. Eul arbore, autor Margareta Onofrei

În viziune argheziană, ființa umană are un destin similar cu cel al arborelui cu rădăcini înfipte în pământul străbun, de nestrămutat, cu trunchiul și ramurile aspirând către sacralitate, precum eul însetat de cunoașterea absolutului. Lexemul central copac, sinonim cu pom sau arbore (recurent și prin variante care particularizează generalul prin elementele [...]

Liviu Rebreanu. Eros și Thanatos, autor Margareta Onofrei

Deși, în 1969, Nicolae Manolescu afirma că despre L. Rebreanu s-ar fi spus tot, abia de atunci şi până astăzi s-a trecut la sondarea adâncimilor vastei opere literare rebreniene. Noua orientare a criticii literare a scos la iveală o nouă perspectivă a interpretării. Romanele Ion, Pădurea spânzuraţilor, Adam şi Eva, deşi abordând teme [...]

Grupuri de permutări, autor Rodica Șargu

Programa școlară de matematică alocă în general noțiunilor de teoria grupurilor un număr de ore relativ mic, fapt care nu permite detalieri semnificative. Lucrarea «Grupuri de permutări» se dorește un instrument util în munca profesorilor de matematică, un punct de sprijin bine documentat, amănunțit și structurat într-un mod accesibil profesorilor și [...]

Obstacles et difficultés dans la communication interculturelle, autor Andreea Cojocaru

La communication est ce qui permet aux membres d’une culture, qui partagent des modèles de perceptions du monde et des langages communs, de donner du sens à leurs interactions. Les dimensions culturelles se manifestent aussi dans la communication et lorsqu’on ne partage pas les mêmes façons de communiquer, cette dernière s’établit plus difficilement.

Alors, comment [...]

Vârstele receptării textului și lirica eminesciană, autor Angela Iojă

Cu toate că receptarea propriu-zisă se realizează în vârstele următoare, nu se poate ignora că bazele sunt fundamentate în vârstele mici: şcolaritate mică, preşcolaritate, chiar mai devreme. Mai mult, studii recente sugerează importanţa ontogenezei, dar nu numai, în transmiterea unui fond de informaţii de la predecesori la urmaşi. Lucrarea îşi propune să analizeze [...]

Istoricul școlilor Berești – Tazlău, Tescani și Enăchești, autor Florina Codreanu

A încerca să urmărești firul întemeierii școlii în spațiul natal, pe Valea Râului Tazlău, este un demers care dorește să vină în ajutorul semenilor care își pun întrebările firești privind propriile rădăcini, privind vizionarii și personalitățile care, în vremuri apuse, au desfășurat acțiuni memorabile pentru comunitate, acțiuni care au devenit un punct de plecare [...]

Prevenirea și combaterea devianței școlare, autor Doina Mirabela Istrate

Se observă, mai ales la tinerii de astăzi, că libertatea se confundă cu dorinţa de a ieşi cât mai mult în evidenţă, prin orice mijloace, de multe ori nocive: droguri, violenţă verbală sau/şi fizică, nerespectarea regulilor. Dar oare nu cumva şi [...]

FITZGERALD AND THE AMERICAN DREAM. FROM WINTER DREAM TO THE GREAT GATSBY, autor Simona Căpățână

In this paper, coordinated by conf. dr. Isabela Merilă, I decided to write about The American Dream in Fitzgerald’s work and I will focus mainly on the novel “The Great Gatsby”, which synthesizes Fitzgerald`s most important themes: money, love, class differences, leisure, consumerism, etc. I have chosen this subject because Fitzgerald created a chronicle [...]

Modalități de realizare a interdisciplinarității la clasele primare, autor Daniela Balcan

Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni care să gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul şi care să-şi îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiţi. Un învăţământ interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să [...]

Caiet fișe de Evaluare MEM. Fișe de evaluare pe unități de învățare. Clasa a II-a, autor Simona Elena Georgescu

Lecturați gratuit Caiet fișe de Evaluare MEM. Fișe de evaluare pe unități de învățare. Clasa a II-a, autor Simona Elena Georgescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3345-2

Developing Reading Strategies In Improving Communicative Competence, autor Codruța Barbu

Developing Reading Strategies in improving the communicative competence is the title of the research that tries to demonstrate the importance of adopting the necessary teaching method within a modern society full of changes from the technological level to the learners’ various needs and different personalities. The research tries to emphasize the use of the [...]

L’IMPACT DES FIGURES RHÉTORIQUES DANS LE LANGAGE PUBLICITAIRE, autor Emanuela Popazu

La publicité «insulte nos regards, falsifie les épithètes, gâte les paysages, corrompt toute qualité et toute critique», écrivait Paul Valery. George Duhamel la considérait comme «une formidable entreprise de contrainte et d‟abrutissement, traitant l‟homme comme le plus obtus des animaux». Quant à Etiemble, il parle de «décerveleurs professionnels» et dit que la [...]