Domenii | Autori

Arhiva

Vârstele receptării textului și lirica eminesciană, autor Angela Iojă


Cu toate că receptarea propriu-zisă se realizează în vârstele următoare, nu se poate ignora că bazele sunt fundamentate în vârstele mici: şcolaritate mică, preşcolaritate, chiar mai devreme. Mai mult, studii recente sugerează importanţa ontogenezei, dar nu numai, în transmiterea unui fond de informaţii de la predecesori la urmaşi. Lucrarea îşi propune să analizeze modul în care evoluează receptarea/prereceptarea textului literar pe parcursul dezvoltării copilului, de la preşcolaritate la preadolescenţă.

Voi urmări modul în care se poate realiza cercul hermeneutic pe diferite niveluri de dezvoltare psihică a copilului sau, spirala creată de evoluţia receptării. Pentru că, mi-ar plăcea să cred, progresia interpretativă se bazează pe o evoluţie continuă, succesivă, şi nu pe rupturi, stagnări, involuţii.

Lecturați gratuit Vârstele receptării textului și lirica eminesciană, autor Angela Iojă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3363-6

You must be logged in to post a comment.