Domenii | Autori

Arhiva

Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii în dificultate, autor Liliana Mariana Marin

Evaluarea întreprinderilor devine tot mai necesară datorită accentuării liberalismului, însoţit de privatizare, a dezvoltării tranuacţiilor bursiere, multiplicării tranzacţiilor relative la întreprinderi, vânzării întreprinderilor, ceea ce conduce la tendinţa standardizării practicilor de evaluare, la nivel mondial.
În virtutea diferitelor puncte de vedere, întreprinderea este definită fie pornind de la structura sa de producţie, fie de la [...]

Parteneriatul educațional – modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din grădiniță, autor Liliana-Mariana Marin

activitățile desfăşurate în parteneriat cu comunitatea, dar mai ales cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându-se plăcerea de a [...]