Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de realizare a educaţiei civice în învăţământul primar, autor Paula Magda Răus

Educaţia civică reprezintă o componentă esenţială a procesului de formare a personalităţii umane, atitudinile şi comportamentele civice fiind absolut necesare în integrarea socială şi profesională a individului în societate. De aceea, educaţia civică ocupă un loc important în oferta educaţională a şcolii, atât ca disciplină distinctă în cadrul parcursului de învăţare, dar şi ca [...]