Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de realizare a educaţiei civice în învăţământul primar, autor Paula Magda Răus


Educaţia civică reprezintă o componentă esenţială a procesului de formare a personalităţii umane, atitudinile şi comportamentele civice fiind absolut necesare în integrarea socială şi profesională a individului în societate. De aceea, educaţia civică ocupă un loc important în oferta educaţională a şcolii, atât ca disciplină distinctă în cadrul parcursului de învăţare, dar şi ca parte integrantă în cadrul altor discipline de studiu, precum şi ca o componentă reprezentativă a activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. Educaţia civică, astfel reprezentată, presupune formarea elevilor în spiritul valorilor şi principiilor cetăţeniei democratice, promovate atât prin practica didactică, precum şi prin întreaga sferă de activităţi din mediul şcolar. Pentru ca o şcoală să poată promova spiritul democraţiei şi să dezvolte elevilor atitudini şi comportamente democratice, aceasta trebuie să fie organizată, potrivit lui Dewey, ca o comunitate bazată pe cooperare, în care atât elevii cât şi cadrele didactice să fie membri activi.

Lecturați gratuit Strategii de realizare a educaţiei civice în învăţământul primar, autor Paula Magda Răus

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 9978-606-30-5169-2

You must be logged in to post a comment.