Domenii | Autori

Arhiva

Bazele psihopedagogice ale rezolvării problemelor de aritmetică – autor Carmen-Mihaela Barcan

Problemele de aritmetică, fiind strâns legate cel mai adesea prin însuşi enunţul lor de viaţă, de practică, dar şi prin rezolvarea lor, generează la elevi un simţ al realităţii de tip matematic, formându-le deprinderea de a rezolva şi alte probleme practice cu care se vor confrunta în viaţă.
Rezolvarea sistematică a problemelor de orice tip sau gen are drept efect formarea la elevi a unor seturi de priceperi, deprinderi şi atitudini pozitive care le dau posibilitatea de a rezolva în mod independent probleme, de a compune ei înşişi probleme.

Prin conţinutul lor, prin tehnicile de abordare şi soluţionare utilizate, rezolvarea problemelor de aritmetică conduce la cultivarea şi educarea unei noi atitudini faţă de muncă, a prieteniei, a disciplinei conştiente, dar şi a spiritului emulativ, a competiţiei cu sine însuşi şi cu alţii.
Toate aceste valenţe formative în personalitatea elevilor, pe care le generează procesul de rezolvare şi compunere a problemelor de aritmetică justifică importanţa temei alese, motiv pentru care învăţătorul trebuie să îi acorde atenţia cuvenită.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Bazele psihopedagogice ale rezolvării problemelor de aritmetică” – autor Carmen-Mihaela Barcan

ISBN 978-606-8193-14-4