Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de marketing educațional, autor Prof. Rodica Gavril

Serviciile educaţionale sunt servicii publice, fiind supuse cerinţelor şi exigenţelor pieţei şi mecanismelor concurenţiale care o guvernează. Instituţiile de învăţământ, ca furnizori de servicii de formare profesională, trebuie să se adapteze la caracteristicile distincte şi la nevoile specifice ale clienţilor lor – beneficiarii direcţi şi indirecţi ai acestor servicii. Se impune deci cu necesitate [...]