Domenii | Autori

Arhiva

Contribuția jocului de rol în dezvoltarea abilităților de comunicare la preșcolari, autor Mihaela Chelaru

Tema abordatã reprezintă o preocupare a cercetătorilor în domeniu, şi o provocare pentru noi în a ne valorifica experienţa pedagogică. Am pornit în demersul nostru de la premisa că activitatea ludicã a copiilor este dominatã în orice etapã de dezvoltare a copiilor ea continuându-se pe parcursul maturizării, având însă diverse forme [...]

Postmodernismul românesc – o estetică în căutarea referentului, autor Adelina Elena Timaru

Postmodernismul promovează în esență întoarcerea în mod polemic la tradiție, reconstruind prin rescriere și intertextualitate forme noi pe structuri vechi.

De multe ori, postmodernismul a fost asociat cu generația 80, o generație nonconformistă și anticanonică, dar consecventă sieși. Scriitorii optzeciști au pus în circulație o serie de idei care au [...]

Drama incertitudinii în romanul ”Ferestrele zidite” de Alexandru Vona, autor Adelina Elena Timaru

Arta lui Vona se întemeiează pe o desprindere de sine, unde eul-narator trăiește drama propriei identități, văzută ca o dramă a lipsei de comunicare și a imposibilei cunoașteri.

Lucrarea ”Drama incertitudinii în romanul Ferestrele zidite de Alexandru Vona” își propune, astfel, identificarea cauzelor care generează aventura dramatică a eului aflat în căutarea realității [...]

Modalităţi de comunicare nonverbală în învăţământul primar, autor Alina-Iuliana Nistor

Prin îmbogăţirea şi dezvoltarea comportamentului vocal al elevilor am observat în aplicaţiile la clasă îmbunătăţirea competenţelor de comunicare ale acestora, prin toate cele trei forme( verbal, nonverbal, paraverbal), factor determinant în obţinerea performanţelor de învăţare.

Cunoaşterea dificultăţilor pe care le întâmpină copilul în actul comunicării, poate sta la baza unei [...]

Familie şi societate în Satyricon-ul lui Petronius şi Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu, autor Mihaela-Claudia Nicola

Cele două romane supuse analizei sunt nişte instrumente importante nu din cauza caracterului obişnuit al materialului, ci mai ales din pricina prezentării exacte a mediului social. Oamenii care se adună fie în casa lui Trimalchio, fie în casele personajelor Hortensiei Papadat-Bengescu, sunt fie liberţi îmbogăţiţi (Satyricon), fie parveniţii autohtoni (Concert din muzică de Bach). [...]

Rolul metodelor active în însuşirea cunoştinţelor specifice domeniului experienţial ,,ştiinţe“, autor Cristina Călin

Lucrarea de faţă îşi propune să identifice şi să valorifice metode active eficiente de predare-învăţare-evaluare aplicate în cadrul activităţilor specifice domeniului experienţial ştiinţe, demonstrându-se că utilizarea permanentă a unor astfel de metode accelerează însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor, contribuie la valorificarea potenţialului creativ şi intelectual al fiecărui copil, precum şi la creşterea motivaţiei [...]

Arithmetic Functions, author Prof. Dr. Geanina Tudose

AFTERWORD

This work is dedicated to the study of the ring of arithmetic functions and its connections with the ring of symmetric polynomials. I began the study in the early 90’s when I was concerned with some properties of the Fibonacci and Lucas polynomials inspired by a seminal book of Gioia. Later, Dr. Tudose helped [...]

Particularitățile fizicii în liceele cu profil forestier, autor prof. Dochia Șerpar

O sarcină importantă care se ridică în fața învățământului este asigurarea unei strânse legături între școală și viată, între școală și nevoile sociale. În consecință activitatea didactică în învățământul liceal și profesional în școlile cu profil forestier trebuie asfel concepută, încât paralel cu însușirea cunoștințelor teoretice, elevii să aibă posibilitatea în școală, să efectueze [...]

Suport de curs. Fizică. Clasa a X-a și a XI-a seral, autor prof. Dochia Șerpar

Cuprinde capitolele:
Termodinamica
Electricitate și magnetism

Lecturați gratuit Suport de curs. Fizică. Clasa a X-a și a XI-a seral, autor prof. Dochia Șerpar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0487-2

Suport de curs. Fizică. Clasa a IX-a seral, autor prof. Dochia Șerpar

Cuprinde capitolele:
Optica
Mecanica
Teoreme și legi ale mecanicii
Elemente de statică

Lecturați gratuit Suport de curs. Fizică. Clasa a IX-a seral, autor prof. Dochia Șerpar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0486-5

Partidul Național Liberal în perioada 1928-1938. Studiu ştiinţific şi metodico-didactic, autor prof. Sorin Vlaic

Am urmărit să prezentăm evoluţia P.N.L. în perioada 1928-1938 (dar şi anterior) precum şi modul în care momentele esenţiale din istoria P.N.L. pot fi integrate în predarea-învăţarea istoriei conform programei de istorie.
Ne-au atras spre cercetarea ştiinţifică a acestei teme unele obiective urmărite de P.N.L.: apărarea regimului parlamentar şi deci a diversităţii de opinii, apărarea [...]

Creativitatea – dimensiune complexă a personalităţii, autor Mihaela Pasat

Identificarea copilului creativ în funcţie de gama de însuşiri ce se atribuie adultului, care s-a afirmat deja, întâmpină câteva neajunsuri care impun multă precauţie şi un efort de reverificare a indicatorilor respectivi. În primul rând s-ar pune problema, sesizată de M. Stein, dacă persoanele creative consacrate au avut însuşiri si înainte ca, creativitatea să [...]

L’interlangue des apprenants de FLE (étude contrastive), autor Mihaela Pasat

L’ interlangue est un point de départ d’une nouvelle approche et, aussi, des critiques des apprenants par les différentes approches du procesus d’aquisition ou d’apprentissage d’une langue étrangère.
Par l’interlangue, on entend la langue qui se forme chez un apprenant d’une langue éetrangère à mésure qu’il est confronté à des éléments de la langue cible, [...]

Comanda unui sistem pneumatic de tip portal, autori Ing. Lidia Mazilu, Ing. Corina Tatu

Fenomenul „robot“ și domeniul de ştiinţă „Robotică“ au apărut în cea de-a doua jumătate a secolului XX. Apariţia lor se încadrează în linia de evoluţie a vieţii şi în acest cadru a omenirii. Unul dintre „motoarele“ evoluţiei vieţii pe pământ este ceea ce se poate denumii generic „creşterea productivităţii“ în interacţiunea om – mediu.

Strategii didactice interactive în abordarea textului argumentativ la clasele liceale, autor Prof. Grada Gina-Flavia

Problematica argumentaţiei este una foarte complexă, dar şi de actualitate. Viaţa secolului al XXI-lea este dominată de paradigma informaţional-comunicaţională, astfel că analiza textului de tip argumentativ esta un absolut necesară. Domenii ca retorica, logica, teoria discursului, pragmatica fac, în contextul societăţii contemporane, din actul argumentativ, un obiect de cercetare.

Argumentaţia orală este la [...]