Domenii | Autori

Arhiva

Postmodernismul românesc – o estetică în căutarea referentului, autor Adelina Elena Timaru

Postmodernismul promovează în esență întoarcerea în mod polemic la tradiție, reconstruind prin rescriere și intertextualitate forme noi pe structuri vechi.

De multe ori, postmodernismul a fost asociat cu generația 80, o generație nonconformistă și anticanonică, dar consecventă sieși. Scriitorii optzeciști au pus în circulație o serie de idei care au contribuit la afirmarea și consolidarea unei noi estetici opuse celor existente. Scrierile clasice au fost pastișate devenind un mod de manifestare artistică pentru ca apoi reluările să capete aspectul parodic propriu noii mișcări literare, subliniind astfel, nevoia dreptului la replică într-o lume în care tocmai fusese uitat. O altă atitudine este cea a ludicului de expresie tradus prin jocul de cuvinte, prin persiflarea structurilor și tehnicilor literare conducând la detașarea auctorială.

Lecturați gratuit Postmodernismul românesc – o estetică în căutarea referentului, autor Adelina Elena Timaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0527-5

You must be logged in to post a comment.