Domenii | Autori

Arhiva

Integrarea copilului cu ADHD în şcoală, autor Mariana Hirţe

Un copil cu deficit de atenţie şi hiperactuvitate apare imediat în sala de clasă ca un ,,copil problemă” prin continua sa mişcare, dificultateade a sta la locul său şi de a păstra liniştea, impulsivitate şi agitaţie.Toate aceste caracteristici, la care se adaugă slaba capacitate de susţinere a atenţei în timpul orelor de curs, îl [...]

Soft educațional aplicat în cadrul orelor de limba engleză – învățământul liceal, autor Alina-Arșaluis Crețu

Problema violenței școlare trebuie și poate să devină o reflecție pentru toți cei care sunt implicați în actul educațional al elevului. Fie că suntem profesori sau părinți este foarte important să ne dăm timp de gândire în ceea ce privește atât violența școlară cât și combaterea acestei probleme des întâlnite.

Trăim [...]

Modalități de prevenire a violenței în ciclul primar, autor Roxana-Mihaela Albu

Problema violenței școlare trebuie și poate să devină o reflecție pentru toți cei care sunt implicați în actul educațional al elevului. Fie că suntem profesori sau părinți este foarte important să ne dăm timp de gândire în ceea ce privește atât violența școlară cât și combaterea acestei probleme des întâlnite.

Autismul virtual si efectele sale asupra evoluției copilului, autori Dana Voinea, Denisa-Elena Dragoslav

Creierul, ca şi întreg organismul, are nevoie să se hrănească pentru a se dezvolta normal. Hrana creierului, mai ales în primii ani de viaţă, dar nu numai, sunt stimuli mediului extern, receptaţi prin organele de simţ dar şi prin mişcare. În primii doi ani de existenţă, creierul îşi [...]

Managementul impactului educațional al utilizării TIC în activitatea didactică, autor Iulia-Carmen Tăbăcaru

Dat fiind caracterul dinamic și global al situației pandemice și ținând cont de supendarea cursurilor pe perioada semestrului II al anului școlar 2019-2020, pot concluziona că succesul tranziției activităților didactice din sala de grupă către cele din mediul [...]

CEFR – ALIGNMENT OF THE 5TH GRADE ENTRANCE EXAMINATION FOR ENGLISH INTENSIVE CLASSES, autor Magdalena-Roxana Zincă

My research starts from the premise that there is an inconsistency between some of the Ministry of Education orders / documents, the real facts that language teachers are confronted with, and last but not least the consequences and effects of what is applied according to official papers.

Paralelă între impactul imaginii simbolice în psihodramă și al metaforei în consilierea psihologică, autor Luiza-Elena Gruici

În lucrarea de față ne-am propus să evidențiem anumite diferențe de formă și de fond ale utilizării imaginii simbolice în psihodrama clasică comparativ cu procesul de consiliere psihologică. În practica curentă, granița între consiliere și terapie este mereu ambiguă termenii uneori se întrepătrund iar specialistul trăiește cu impresia că delimitările [...]

Beneficiile utilizării programului de consiliere cognitiv–comportamentală pentru corectarea comportamentelor ostile la elevi în mediul școlar, autor Luiza-Elena Gruici

Plecând de la cauzele și obstacolele cu care se confruntă elevii și profesorii în activitatea școlară (cauzele fiind de natură familială, economică, socială, educațională etc.) am dorit să găsim o modalitate de a reduce numărul și intensitatea comportamentelor ostile manifestate în mediul școlar. Din acest motiv, cercetarea de față pleacă [...]

TEACHING THE PRESENT SIMPLE AND CONTINUOUS TENSES IN ROMANIAN PRIMARY SCHOOL, autor Elena Cristescu

The reason for choosing this work is due to my younger students, because half of my pupils are primary school pupils, and it is very difficult to teach them the grammar of the English language. In primary classes students study grammatical notions only in the fourth grade, so the English and [...]

Integrarea copiilor hipoacuzici în şcolile de masă, autor Rodica Daniela Vlad

Integrarea copiilor cu dizabilităţi într-un sistem educaţional tradiţional (normal) presupune, în afara unor resurse materiale, financiare şi resurse umane. Resursele umane care pot asigura un anumit nivel de integrare sunt următoarele: copilul cu dizabilităţi, părinţii acestuia, copiii fără dizabilităţi, părinţii acestora şi cadrele didactice. La toate acestea se adaugă şi contextul [...]

Specificul formării reprezentărilor şi însuşirii cunoştinţelor despre mediu la preşcolari, autor Antoneta Geanovu

Scopul principal al educației privind mediul înconjurător este acela de a oferi fiecărui individ posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă față de mediul în care trăieşte. Educația ecologică are semnificația deprinderii unui anumit mod de a înțelege relația dintre om şi mediul de viață, care nu este numai al [...]

Le texte litteraire en classe de FLE – Pierre et Jean de Guy de Maupassant, autor Gabriela Ion

L’objectif primordial de mon étude serait de mettre en évidence le fait qu’on ne peut comprendre la valeur d’une œuvre littéraire – dans notre cas l’oeuvre de Maupassaant – sans prendre en compte son statut d’objet d’art.Je ne peux pas prouver à mes élèves que mon goût est meilleur que le leur (et, d’une [...]

Aplicații ale jocului in dezvoltarea abilităților de rezolvare de probleme în Ciclul Achizițiilor Fundamentale, autor Cristina Raluca Lazăr

Prin activitatea de joc, copiii învață să desfăşoare o activitate în sensul descoperirii identităţii personale, își rezolvă problemele legate de viaţa din mediul înconjurător fie el fizic sau social, experimentează diferite posibilităţi de adaptare, creează soluţii diferitelor probleme ivite, exprimă experienţele în simboluri, abilitate care îi va ajuta să gândească puţin mai abstractizat, comunică [...]

Studiu experimental privind depistarea și corectarea tulburărilor de limbaj la nivelul învățământului preșcolar, autor Mădălina-Daniela Tudose

Cercetarea cuprinsă în cadrul lucrării Depistarea și corectarea tulburărilor de limbaj la nivelul învățământului preșcolar dorește să amelioreze și să optimizeze procesul instructiv-educativ din grădiniță prin evidențierea necesității implicării tuturor agenților educaționali în procesul de identificare și ameliorare [...]

Proiect de cercetare pedagogică – Eficienţa metodelor interactive în stimularea creativităţii elevilor în orele de Limba şi literatura română la clasa a IV-a, autor Mădălina-Daniela Tudose

Preşcolarii şi şcolarii mici au o creativitate nativă, graţie fie imaginaţiei bogate, fie curiozităţii, plăcerii de a fabula, spontaneităţii specifice vârstei. Cu cât se oferă mai mult posibilitatea copilului de a fi spontan şi independent, cu atât şansele ca acesta să devină o persoană creativă, cresc.

Lecturați gratuit Proiect de [...]

Caiet auxiliar pentru o evaluare eficientă la nivelul învățământului preșcolar – Grupa mare – Învățăm prin anotimpuri, coordonator: Mădălina-Daniela Tudose

Lecturați gratuit Caiet auxiliar pentru o evaluare eficientă la nivelul învățământului preșcolar – Grupa mare – Învățăm prin anotimpuri, coordonator: Mădălina-Daniela Tudose

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4181-5

Contribuții privind modelarea lecției de educație fizică cu teme de gimnastică prin folosirea mingii la ciclul gimnazial, autor Paula Luminița Mișca

Prezența mingii în sălile de sport a devenit o necesitate în procesul instructiv, numărul exercițiilor efectuate cu mingea este în continuă creștere, iar preocuparea specialiștilor de a găsi mișcări cât mai utile procesului de pregătire fizică și sportivă se intensifică continuu.

Lecturați gratuit Contribuții privind modelarea lecției de educație fizică [...]

Utilizarea orizontului local în realizarea curriculum-ului pentru învățământul primar, autor Paula Luminița Mișca

Considerând geografia ca disciplină indispensabilă în demersul educativ, importanţa unei lucrări despre utilizarea orizontului local este indiscutabilă şi ea este strict legată de atenţia pe care cadrele didactice trebuie să o acorde utilizării noţiunilor caracteristice acestei discipline în procesul pedagogic. Relaţia cunoaşterea orizontului local – cunoaşterea [...]

Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităților intelectuale ale copiilor preşcolari, autor Antoaneta Geanovu

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte functii psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind interesul de cunoaştere faţă de conținutul lecțiilor.

Lecturați gratuit Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităților intelectuale ale copiilor preşcolari, autor Antoaneta Geanovu

Lucrarea poate fi citită online doar [...]

Studiu privind optimizarea lecției de educație fizică la ciclul primar prin folosirea jocurilor dinamice, autor Paula Luminița Mișca

Prin formă, conținut și efecte benefice, jocul de mișcare prezintă unele avantaje față de alte mijloace.

Lecturați gratuit Studiu privind optimizarea lecției de educație fizică la ciclul primar prin folosirea jocurilor dinamice, autor Paula Luminița Mișca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4186-0

Jocul didactic – componentă indispensabilă a strategiilor pedagogice în învăţământul preşcolar, autor Carmen-Amalia Brătilă

Pentru copil trecerea de la activitatea liberă, din perioada antepreşcolară desfăşurată într-un mediu familial, la o activitate organizată în cadrul învăţământului preşcolar, presupune un demers cu multe obstacole, de a cărei reuşită depinde evoluţia şi împlinirea ulterioară a copilului. De-a lungul acestui demers, jocul constituie cuvântul magic cu ajutorul căruia noi, educatorii putem deschide [...]

Modalități de recuperare a copiilor cu tulburări din spectrul autist, autor Ionel Tăbăcaru

Autismul este una dintre cele mai controversate tulburări, suscitând numeroase dezbateri în lumea ştiinţifică încă de la începutul secolului al XIX-lea. Autismul a rămas o tulburare enigmatică (Fritt, 1989), deoarece persoanele cu o dezvoltare tipică nu reușesc să pătrundă în lumea persoanelor cu autism, la fel cum nici ele nu reușesc să înțeleagă lumea [...]

Pagini de istorie şi cultură românească: Bogdan Petriceicu Haşdeu, autor Camelia Stănilă

Apariţia lucrării Cuvente den bătrâni a făcut o mare impresie atât la noi, cât şi peste hotare. Sunt remarcabile aprecierile lui Gheorghe Bariţiu în raportul său către Academie în care propunea premierea lucrării: „La dezlegarea acestor probleme autorul vine armat cu erudiţiune vastă, cunoştinţe de mai multe limbi vechi şi noi, orientale şi europene, [...]

O poveste a cuvintelor româneşti, autor Camelia Stănilă

Apariţia lucrării Cuvente den bătrâni a făcut o mare impresie atât la noi, cât şi peste hotare. Sunt remarcabile aprecierile lui Gheorghe Bariţiu în raportul său către Academie în care propunea premierea lucrării: „La dezlegarea acestor probleme autorul vine armat cu erudiţiune vastă, cunoştinţe de mai multe limbi vechi şi noi, orientale şi europene, [...]

Formarea gândirii critice – o aventură prin literatură, autor Camelia Stănilă

Manifestarea critică demonstrează o triplă funcţionalitate ca urmarea intersecţiei dintre cadrul semiotic şi mijloacele lingvistice: act al cunoaşterii, orientat spre operă, act al iniţierii în cunoaştere, axat pe cititor şi act valorizator, expresie a atitudinii axiologice sau a interpretului în raport cu opera, prin prisma subiectivităţii sale creatoare. Criticul se află în postura [...]

Metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare, autor Petruța Iuliana Aurica

Sistemele de ecuații liniare sunt asociate cu multe probleme în inginerie și știință, precum și cu aplicații ale matematicii în studiul problemelor de afaceri și economice. Găsirea soluției unui sistem de ordin mare (sau inversarea unei matrice de ordin mare) poate fi o sarcină dificilă în practică, datorită numărului mare de operații aritmetice necesare [...]

Predarea eficientă și obținerea performanței în învățământul primar, autor Gabriela Răileanu

În epoca modernă, științele educației și-au îndreptat atenția tot mai mult asupra asupra vârstei copilăriei, valorificând datele cercetărilor pedagogice și psihologice și au sugerat noi teme de cercetare științifică, pentru a veni în sprijinul practicii educative. Practica a făcut și ea eforturi în acest domeniu, organizând unele instituții, inițiind unele experimente, oferind unele recomandări, [...]

La didactique de la lecture littéraire, autor Carmen Oajdea

Malgré l’extension de plus en plus grande que prennent la radio et la télévision, la lecture demeure le plus important moyen de culture, la principale occupation des loisirs de l’homme, la plus riche source d’informations scientifiques et culturelles, tandis que les jeunes élèves apprennent une langue étrangère à l’aide de la lecture des mots.

Mindenhol folytonos, de nem mindenhol derivalhato fuggvenyek – Funcții continue peste tot care nu sunt derivabile peste tot, autor Fülöp Adetta

Tema principală a lucrării este investigarea funcțiilor continue care nu pot fi derivate dintr-o mulțime dată.

Lecturați gratuit Mindenhol folytonos, de nem mindenhol derivalhato fuggvenyek – Funcții continue peste tot care nu sunt derivabile peste tot, autor Fülöp Adetta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN [...]

Calomnia și insulta prin presă, autor Aura Buharu

Întrucât folosirea și răspândirea insultei și calomniei, de altfel plăgi vechi ale societății umane, pot avea, în condițiile actuale de comunicație mass media, efecte devastatoare, atât asupra opiniei publice, cât și a instituției de presă în ansamblul ei discreditând-o, prezenta lucrare se vrea a fi o analiză a acestora.

Lecturați [...]

Perspective diferite asupra relației de cuplu: Rolul unei comunicări eficiente în reconectarea partenerilor, autor Simona-Alexandra Rădulică

Stilul de atașament poate influența patternurile de comunicare foloste în interacțiunea dintre parteneri. Cei cu un stil de atașament insecurizant pot folosi patternuri disfuncționale de comunicare care activează, la rândul lor, anumite răni de atașament ale partenerilor. Aceste patternuri pot avea efecte asupra relației de cuplu, în special asupra satisfacției și angajamentului în relație. [...]

Teoreme variaționale în teoria plasticității corpurilor elasto-plastice, autor Adrian Gabor

Teoria elasticității a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare foarte rapidă, pătrunzând tot mai adânc în diferite domenii de activitate. Folosirea metodelor ei face posibilă o estimare mai exactă a rezistentei construcțiilor și a organelor de mașini, dă posibilitatea abordării teoretice a problemelor tehnologice legate de prelucrarea plastică și permite o estimare mai precisă [...]

Specificul învăţării la şcolarul mic, autor Andreea Mădălina Burcea

Învăţarea la vârsta şcolară mică restructurează gândirea infantilă în numeroase puncte şi-i modifică aspectul, lărgind sistemul structurilor ei cognitive. Cunoştinţele şi priceperile deja însuşite se adâncesc, devin mai sistematice, se consolidează structurile naţionale şi schemele logice creându-se premisa dobândirii a noi abilităţi, priceperi şi capacităţi, care depăşesc limitele a ceea ce oferă nemijlocit situaţiile [...]

Dezvoltarea limbajului receptiv și expresiv, la copilul cu autism, prin intermediul terapiei Aba, autor Anca Bută

În ceea ce privește autismul, sunt încă prea multe persoane care au rețineri serioase în lega-tură cu eficiența intervenției terapeutice. Înainte de începerea tratamentului, de obicei , nu există limbaj la acești copii, ci numai comportamente- problemă, datorită inabilității acestora de a-și co-munica nevoile și de a-i înțelege pe ceilalți. Prin această intervenție precoce [...]

Terapia ABA – Importanța Task Analysis-ului asupra deprinderilor de autonomie personală la copiii cu autism, autor Anca Bută

Motivarea copiilor cu tulburare din spectrul autist este deseori o provocare, de cele mai multe ori dificilă, însă aceasta este esențială, deoarece aceștia au un repertoriu limitat de interese și abilități. Fără planificarea unor experiențe pozitive, bine definite, ei nu se pot adapta la cerințele de mediu și nu vor reuși să devină independenți.
Accentul [...]

Perfecţionarea tehnicilor de predare-ȋnvăţare-evaluare a operei lui Ion Creangă la orele de limba şi literatura română. Ediția a II-a, autor Cristina Ecaterina Acasandrei

Scopul lucrării de faţă este de a perfecţiona tehnicile de predare-ȋnvăţare-evaluare ȋn cunoaşterea, consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor referitoare la unul din cei mai iubiţi şi ȋndrăgiţi scriitori clasici ai literaturii române, Ion Creangă.
Opera sa a ȋncântat generaţii de cititori prin farmecul şi vioiciunea ȋntâmplărilor, prin umorul ei genial , prin limba populară de [...]

Reflecting on the art of teaching, autor Monica-Maria Iordache

The feminine sensitivity, which often takes on the magnitude of an insurmountable vulnerability, is a hard kernel with a sweet core and easy to crush, so it does not dry when it is too hot or when it is too cold, it only rarely opens when it is he gives himself the opportunity or [...]

La communication non-verbale dans l`environnement professionnel, autor Monica-Maria Iordache

Ce mémoire se propose une découverte de la problématique qui intègre la corporéité aux actes de langage, au milieu professionnel, tout en demeurant à l`écart de certaines impostures interprétatives.

Lecturați gratuit La communication non-verbale dans l`environnement professionnel, autor Monica-Maria Iordache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

The Jazz Age in Scott Fitzgerald’s Short Stories, autor Octaviana Motoc

My paper focuses primarily on the impact that the Jazz Age had on America’s social, cultural, and political grounds. The Jazz Age represented the perfect time for development, emancipation, expression, innovations, and equal rights. It was a time of liberation. The image of the Jazz Age is closely connected with prosperity and extravagant living, [...]

Regenerare rurală sustenabilă prin intermediul patrimoniului cultural și social, autor Cosmina Andreea Manea, autor Cosmina Andreea Manea

Prin lucrarea de faţă se încearcă a se propune un model de dezvoltare locală în zonele rurale ale României prin care capitalul cultural şi social existent să poată fi folosit atât pentru dezvoltarea economiei, cât şi pentru crearea unei identităţi locale ce duce la ataşarea oamenilor de un spaţiu etnic şi cultural unic. Astfel, [...]

Imaginea urbană și reconfigurația spațială a teritoriului în sectorul 2, București, autor Cosmina Andreea Manea

Lucrarea de fată reprezintă o analiză teoretică şi aplicativă a spaţiului urban din sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, un spaţiu divers din punct de vedere etnic, economic, social, istoric, cultural etc., în care imaginile urbane create sunt variate şi diversificate.

Lecturați gratuit Imaginea urbană și reconfigurația spațială a teritoriului în [...]

Studii de caz în utilizarea patrimoniului rural, autor Cosmina Andreea Manea

Arealul de studiu în cazul lucrării de faţă este reprezentat de interfaţa urban-rural din jurul municipiului Piteşti, reşedinţa judeţului Argeş. Întrucât nu există o limită exactă a extinderii interfeţei, am selectat primele două inele de localităţi din jurul oraşului pentru a analiza influenţa Piteştiului asupra evoluţiei demografice, economice, sociale, etc. a zonei înconjurătoare.

CSR in Multinational companies. Case study – Lidl, autor Cosmina Andreea Manea

This thesis analyzes what is Corporate Social Responsibility and how and why it is implemented in multinational companies. It follows the structure of a qualitative case study, with a content summary that begins with a literature review and continues with a case study, which represents the local application of CSR policies at Lidl.

Modalităţi de dezvoltare a vocabularului la vârstă şcolară mică, autor Florentina Constantinescu

Una din sarcinile învăţătorului este de a folosi mijloace şi metode diverse pentru dezvoltarea vocabularului şi stimulare a procesului de învăţare a sensului exact al cuvintelor, deoarece o exprimare greşită, confuză, poate duce la neînţelegerea ideilor transmise.

Lecturați gratuit Modalităţi de dezvoltare a vocabularului la vârstă şcolară mică, autor Florentina [...]

Modalități de dezvoltare a capacității de comunicare la vârsta școlară mică, autor Florentina Constantinescu

În școala românească, dezvoltarea capacităților de comunicare se realizează prin intermediul tuturor disciplinelor de învățământ (Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Științe, Istorie, Geografie, Artă, etc.). Fiecare dintre aceste discipline de învățământ aduce ceva nou și contribuie la dezvoltarea comunicării. Fără comunicare copilul nu poate arăta ceea ce știe, comunicarea cunoștințelor dobândite [...]

Stilurile de conducere – tipologia și impactul lor asupra organizației școlare, autor Elena-Alina Dârmină

Orice persoană, indiferent de locul pe care îl ocupă în ierarhia unei instituții, poate contribui la creșterea eficienței actului managerial prin oferirea unor soluții care să remedieze problemele existente și care să contribuie la realizarea obiectivelor.

Lecturați gratuit Stilurile de conducere – tipologia și impactul lor asupra organizației școlare, autor [...]

Dezvoltarea abilităților de viață cotidiană la elevii cu TSA din ciclul gimnazial și liceal prin activități structurate de modelare video, autor Gabriela Petrescu

Prezenta lucrare, cu titlul ”Dezvoltarea abilităților de viață cotidiană la elevii cu TSA din ciclul gimnazial și liceal prin activități structurate de modelare video” incorporează studii de caz multiple și are scopul de a observa eficacitatea utilizării modelarii video asupra dezvoltării abilităților de viață cotidiană la elevii cu tulburări din spectrul autist (TSA) din [...]

Studiu cvasiexperimental privind modalitățile de dezvoltare și valorificare a deprinderilor de muncă intelectuală în scopul prevenirii și combaterii insuccesului școlar, autor Ioana Arici

Pe fondul unei preocupări constante de a mă apropia de tabloul caracteristicilor dezvoltării psihice a școlarului mic, m-a interesat în mod special crearea punților de legătură între informare și formare, stimulând dezvoltarea memoriei, gândirii, limbajului, atenției, imaginației, creativitătii, astfel încât elevii să devină responsabili pentru propria formare, aceasta permițându-le integrarea firească în societate, în [...]

Proiectarea unei activităţi în alternativă educaţională Step by Step, autor Adriana Milea

Entuziasmul copiilor, strategiile de predare utilizate de către cadrele didactice, interesul acestora pentru dezvoltare continuă, diversitatea materialelor folosite, dar şi accentul pus pe individualizarea experienţelor de învăţare ale fiecărui copil, au fost principalele motive care m-au determinat să realizez o analiză mai amplă a programului Step by Step.

Lecturați gratuit [...]

Importanța cercetării incidenței speciilor de viermi paraziți pentru însușirea normelor de igienă de către elevi, autor Florina Claudia Garabedian

Așa cum ne arată și titlul, scopul principal al materialului este ca să se conștientizeze importanța cercetării incidenței pe care o pot avea viermii paraziți asupra omului, precum și însușirea cât mai exactă și corectă a principalelor norme de igienă.

Lecturați gratuit Importanța cercetării incidenței speciilor
de viermi paraziți pentru însușirea [...]