Domenii | Autori

Arhiva

L’ enseignement du FLE – entre tradition et modernité, autor Ramona Vasiescu

La littérature n’est plus une valeur dans le monde d’aujourd’hui. Beaucoup de professeurs expliquent qu’ils craignent que, passé l’ȃge de la scolarité, les élèves n’ouvrent plus un de ces livres classiques qu’ils ont cherché à leur faire aimer.

Il faut faire comprendre aux élèves que la littérature pourrait être le meilleur instrument de [...]

Plan de relații publice în școli, autor Elena Țăroiu

Organizațiile școlare au constatat că lipsa unor relații publice adecvate poate avea ca și consecințe atât o comunicare nesatisfăcătoare cu publicul și alte insituții, dar și pierderea credibilității în fața societății. Aceste consecințe pot fi dezastruoase pentru situația financiară a școlilor, dar și pentru imaginea lor.
Îmbunătăţire imaginii şcolii ar trebui [...]

Tehnici de formare a exprimării corecte la preșcolari, autor Elena Țăroiu

În această lucrare am încercat, în primul rând, să scot în evidenţă importanţa deosebită pe care o are dezvoltarea vorbirii la vârsta preşcolară; mai ales că în vorbirea preşcolarului sunt frecvente fenomene de substituire, de inversare, de omisiune. Problema educării unei pronunţii corecte este importantă, ştiindu-se că defectele de vorbire pot dăuna copilului (acesta [...]

Vine, vine Moș Crăciun. Simpozion județean de comunicări științifice – îndrumător pentru cadrele didactice. Ediția a II-a, coordonatori: Prof. Carabașu Manuela, Prof. Înv. Primar Tunaru Ana-Maria

Prezentul ghid metodic vine în sprijinul cadrelor didactice și a comunităților locale în contextual societății actuale, puternic modernizată, informatizată și computerizată, unde fenomenul globalizării și al uniformizării lumii contemporane ne sufocă treptat, reînvierea și păstrarea obiceiurilor și tradițiilor populare moștenite de la străbunii noștri sunt o adevărată gură de oxigen, care ne ajută să [...]

Monografia catedrei de limbi moderne Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea, 1970-2020, autor Elena Corbeanu

Monografia Catedrei de Limbi Străine a Colegiului Național Mircea cel Bătrân în perioada 1970-2020 este o lucrare care a fost elaborată în anul când am fost responsabila acestei catedre. Culegerea informațiilor a fost dificilă, dar munca aceasta pe teren, legătura [...]

Ghid metodic de predare a elementelor de matematică pentru elevii cu deficiență mintală din învățământul primar special, autor Andreia Georgiana Gherghescu

Lucrarea de faţă are ca scop punerea în evidenţă a unor aspecte ale predării matematicii în cadrul școlilor speciale. Această temă a fost aleasă deoarece sunt cadru didactic în școala specială și din dorinţa şi speranţa că îmbinarea strategiilor alternative de predare și de evaluare, în cadrul [...]

Aspecte ale predării matematicii în cadrul școlilor speciale – cercetare științifică, autor Andreia Georgiana Gherghescu

Lucrarea de faţă are ca scop punerea în evidenţă a unor aspecte ale predării matematicii în cadrul școlilor speciale. Această temă a fost aleasă deoarece sunt cadru didactic în școala specială și din dorinţa şi speranţa că îmbinarea strategiilor alternative de predare și de evaluare, în cadrul evaluării formative, în învăţământul primar [...]

Parcul Natural Porţile de Fier. Schiță monografică, autor Andreia Georgiana Gherghescu

Parcul Natural Porţile de Fier este o arie protejată înfiinţată prin Legea nr. 5/ 2000, privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a III a – Zone Protejate, ca un teritoriu în care remarcabila frumuseţe a peisajelor şi diversitatea biologică pot fi valorificate [...]

Ghid pentru obținerea certificatului de orientare școlară și profesionala pentru elevii cu CES în județul Mehedinți, autor Andreia Georgiana Gherghescu

Scopul evaluării, asistenței psihoeducaționale, orientării/ reorientării școlare și profesionale a copiilor, elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES) este identificarea nevoilor specifice ale acestora și asigurarea condițiilor optime de integrare școlară, profesională și socială.

Lecturați gratuit Ghid pentru obținerea certificatului de orientare școlară și profesionala pentru elevii cu CES în județul Mehedinți, [...]

GEOPARCUL PLATOUL MEHEDINȚI – Schiță monografică, autor Andreia Georgiana Gherghescu

Geoparcul Platoul Mehedinţi este o arie naturală protejată cu un teritoriu în care remarcabila frumuseţe a peisajelor şi diversitatea biologică pot fi valorificate în condiţiile păstrării tradiţiilor, iar îmbunatăţirea calităţii vieţii comunităţilor să fie rezultatul unor activităţi economice ale locuitorilor, desfăşurate în armonie cu natura.

Lecturați gratuit GEOPARCUL PLATOUL MEHEDINȚI – Schiță [...]

La description dans le roman naturaliste, autor Andreea Bojian

Cette étude se propose de mettre en évidence le rôle que le naturalisme, ce courant littéraire si loué par certaines personnalités littéraires et si critiqué par d’autres, a [...]

La construction du personnage balzacien, autor Andreea Bojian

Ayant une mission semblable à celle d’un démiurge, Balzac se propose de réaliser une histoire de la société, de rendre une image fidèle de son époque par [...]

Specificul abilităţilor de Self-Help în activităţile educative la copii cu deficienţe de vedere, autor Carmen Simcea

Dezvoltarea copiilor în condiţiile lipsei totale sau parţiale a funcţiei vizuale ridică probleme specifice, care cer o cercetare specială pentru a stabili o metodologie educaţională adecvată situaţiilor diverse care apar.
Pornim de la faptul că aceşti copii au acelaşi drept la educaţie şi la activităţi recreative, la pregătire profesională, autonomie şi fericire ca [...]

Dezvoltarea abilităților sociale la elevii cu TSA, autor Carmen Simcea

Evaluarea abilităților sociale s-a efectuat cu TRIAD Social Skills Assessment Second Edition. Testarea a avut loc în două etape, o primă etapă înainte de a implementa setul de exerciții de dezvoltare a abilităților sociale și o a doua etapă după implementarea acestora pentru a observa dacă se înregistrează îmbunățățiri în sfera abilităților [...]

Metode de stimulare a creativității la preșcolari, autor Viorela Bianca Bimbea

În organizarea acţiunii educative cu caracter de „antrenament creativ” trebuie sugerate copiilor teme cât mai variate de lucru, dar, alături de aceste teme sugerate, copilul trebuie să fie lăsat uneori să lucreze liber deoarece, aşa îşi antrenează în mod deosebit [...]

Desfăşurarea unei cercetări privind efectul trainingului în stimularea creativității la preșcolari, autor Viorela Bianca Bimbea

Aplicarea metodelor de stimulare a creativităţii în activitatea didactică este benefică pentru copii deoarece asigură o gândire flexibilă, iar metodele utilizate asigură interesul şi participarea activă, în grup sau individuală a elevilor.Determinarea creşterii calitative a indicilor creativităţii rezultată în urma introducerii trainingului cu metode activ- participative, îl pune pe [...]

Trăsături caracteristice ale personalității școlarilor mici deficienți mintal cu impact asupra integrării școlare și sociale, autor Carmen Luiza Cațan

Copiii cu deficiență mintală reprezintă o categorie aparte de copii, prin prisma faptului că sunt foarte sensibili, deosebit de influenţabili, nesiguri, manifestând o foarte mare dependenţă faţă de cei din jur. Sunt copii care au nevoie de susţinere, de încurajare permanentă, de sprijin din partea celor din jur pentru a-şi putea depăşi limitele [...]

Robi din Țiglina 4, autor Roberto Iacomi

Din păcate, io nu m-am născut cu nici un har care să mă fi ajutat să contribui la istoria care s-a construit în fiecare clipă-n fața ochilor mei. Am fost doar un observator, zic io, atent la cele ce s-au petrecut în jurul meu. La un moment dat, mi-a trecut prin cap c-aș putea [...]

Strategii de intervenție în vederea incluziunii sociale și profesionale a tinerilor absolvenți fără adăpost din România, autor Mihaela Cucu

Cauzele creșterii numărului de persoane fără adăpost sunt multiple, printre ele amintesc: pierderea locuințelor prin restituirea caselor naționalizate foștilor proprietari fără a acorda o locuință socială celor evacuați și aflați în imposibilitatea de a-și achiziționa una, acumularea datoriilor, ”explozia” escrocărilor, reforma sistemului instituționalizat de protecție a copilului etc.

Importanța acestei lucrări rezidă și [...]

Valențe formative ale jocului didactic privind dezvoltarea proceselor cognitive ale școlarilor mici, autor Mihaela Cucu

Jocul didactic este un important mijloc de educație intelectuală care pune în valoare și antrenează capacitățile creatoare ale preșcolarului. El este folosit pentru cunoașterea realității pe o cale mai accesibila deoarece copiii descoperă unele adevăruri noi pentru ei, angajându-se în eforturi de gândire ce le oferă satisfacții. Ei sunt participanți nemijlociți la propria formare [...]

Relaţia om-istorie în opera lui Marin Preda, autor Anca Nicoleta Chetrosu

Una dintre problematicile fundamentale ale operei lui Marin Preda este raportul omului cu istoria, efectele timpului pe care îl trăieşte asupra individului. Autorul mărturiseşte: fără istorie romanul se asfixiază. Istoria se impune ca o idee, ca o necesitate. Acesta nu e un lucru atât de abisal şi cu asta nu ne putem mulţumi. [...]