Domenii | Autori

Arhiva

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a IX-a – Romana Şufană

“Având în vedere că Limba şi literatura română este considerată, pe bună dreptate, o disciplină de bază în şcolile noastre, trebuie să tindem spre a deveni cei mai buni. Iar pentru aceasta este nevoie nu numai de cunoaşterea metodelor moderne, centrate pe gândirea şi creativitatea elevilor, ci şi de curajul aplicării lor. Din păcate, se constată că majoritatea cărţilor de pedagogie sau metodică se rezumă doar la a prezenta aceste strategii didactice şi nu aduc prea multe exemple practice. Pe de altă parte, manualele şcolare nu oferă suportul necesar pentru exersarea unor metode activ-participative.

De aceea am considerat necesar demersul nostru de a crea un mic ghid practic pentru profesorul debutant. Am respectat cerinţele programei şcolare noi şi am ales opere literare dintre cele mai importante şi cele mai indicate de studiat de către elevii clasei a IX-a.

Avem acum speranţa că, prin acest ghid, vom fi de folos cadrelor didactice, acestea având o bază de lucru care se poate folosi la clasă sau se poate adapta cerinţelor specifice ale elevilor.”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a “Ghidului metodic pentru profesorul debutant de Limba şi literatura română

ISBN 978-606-92245-9-5