Domenii | Autori

Arhiva

Caracterul transdisciplinar al valorificării tradițiilor și obiceiurilor populare în învățământul primar, autor Ermina Dănculesei

Trăim un prezent istoric în care părinții își dedică puțin timp pentru educarea copiilor, motiv pentru care consider că se impune ca rolul esențial în acest proces să fie preluat de școală, de cadrele didactice. Astfel, privind educația din perspectiva valorilor naționale, a tradițiilor și obiceiurilor populare, am convingerea că noi îi putem învăța [...]

Cercetare privind valorificarea folclorului în curriculum pentru învățământul primar, autor Ermina Dănculesei

Rezultatele obținute prin studiul de față inventariază și analizează desfășurarea etapei constatative a unei investigații psihopedagogice mai ample, cu privire la caracterul transdisciplinar al valorificării tradițiilor și obiceiurilor populare în învățământul primar.

Lecturați gratuit Cercetare privind valorificarea folclorului în curriculum pentru învățământul primar, autor Ermina Dănculesei

Principii educaționale moral-religioase aplicabile în învățământul primar actual, autor Anica Berdilă

Educaţia moral-religioasă trebuie începută din fragedă copilărie în viaţa de familie, alături de părinţi şi bunici. De la această vârstă copilul vine în contact cu realităţi, simboluri, manifestări religioase ale căror semnificaţii este bine să le înţeleagă, să le cunoască, să le practice şi să le aplice în viaţa socială. Acest tip de educaţie [...]

Comunic și scriu corect în limba română – auxiliar curricular, clasa a II-a, autor Anica Berdilă

Lecturați gratuit Comunic și scriu corect în limba română – auxiliar curricular, clasa a II-a, autor Anica Berdilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4435-9

Să dezlegăm texte literare – auxiliar curricular, clasa a II-a, autor Anica Berdilă

Lecturați gratuit Să dezlegăm texte literare – auxiliar curricular, clasa a II-a, autor Anica Berdilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4434-2

“Vacanța ca un curcubeu!” – Ghid de bune practici 2021, Coordonatori: Prof. Moraru Ileana Corina, Prof. Grigore Maria, Prof. Cristescu Corina Florentina, Prof. Lupu Gabriela Ianina, Prof. Ciolac Simona

Lecturați gratuit “Vacanța ca un curcubeu!” – Ghid de bune practici 2021, Coordonatori: Prof. Moraru Ileana Corina – Inspector Educație Timpurie, Prof. Grigore Maria – Director, Prof. Cristescu Corina Florentina, Prof. Lupu Gabriela Ianina, Prof. Ciolac Simona

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN [...]

Metoda de analiză prin fluorescența indusă cu laser, autor Ionela Dalia Brașoveanu

Spectrofotometria de absorbție, utilizând sursa laser acordabilă, poate fi utilizată în controlul poluării, putându-se aplica unei clase mari de substanțe care prezintă coeficienți de absorbție semnificativi în anumite domenii ale spectrului UV.

Lecturați gratuit Metoda de analiză prin fluorescența indusă cu laser, autor Ionela Dalia Brașoveanu

Lucrarea poate fi citită [...]

Strategii pentru creșterea performanței școlare a elevilor în perioada pandemiei, autor Florina Vișan

Prin această lucrare se urmărește să se demonstreze importanța esențială a cunoașterii și valorificării potențialului unor factori interni și externi copilului pentru asigurarea succesului acestuia în activitatea de învățare în mediul online și înlăturarea nereușitei și pentru dezvoltarea [...]

Ce ne spune Biblia despre duh, suflet și trup, autor Alexandru Prundeanu

Lucrarea de faţă nu este o carte tehnică, precum cea a unui automobil, sau cea a unui aspirator de praf, proaspăt achiziţionat. Nu este nici o carte de teologie seacă, o colecţie de doctrine extrase din versete biblice, sau o concordanţă biblică. Ea este, înainte de toate, o [...]

Evaluarea rezultatelor şcolare – componentă a procesului didactic, autor Lestyán Ildikó

Ca toate activităţile umane, educaţia – acţiune conştientă, întreprinsă deliberat, în perspectiva unori scopuri – presupune şi procese evaluative, asociate constant şi aflate în interacţiune cu toate celelalte componente ale acesteia. Aceste procese reprezintă un domeniu problematic de expertiză foarte variat, iar consideraţiile teoretice pe care le comportă constituie componente ale [...]

Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor, autori Mioara Boca-Zamfir, Adina Seria

Prezenta lucrare își dorește să ofere câteva direcții de acțiune pentru cadre didactice dar și pentru consilieri școlari pentru a preveni absenteismul în rândul elevilor și mai ales abandonul școlar. Activităţile propuse pot fi utilizate în cadrul şedinţelor de consiliere individuală sau de grup de către profesorii consilieri școlari, profesorii diriginți, [...]

Aplicații practice ale matematicii în viața cotidiană – procentele, autor Violeta Dumitru

Procentele sunt prezente în viața de zi cu zi, chiar dacă uneori nu le dăm atenție, în știință, industrie, economie și finanțe, afaceri, ele exprimând realități ale cotidianului. La bancă – dobânzile, la cumpărături – reduceri sau scumpiri, taxa pe valoarea adăugată, conținutul de grăsimi din produsele lactate sunt exprimate prin [...]

Limba şi literatura română. Fişe de lucru. Clasa a VIII-a, autori Elena-Laura Romănescu, Marta Turcu

Lecturați gratuit Limba şi literatura română. Fişe de lucru. Clasa a VIII-a, autori Elena-Laura Romănescu, Marta Turcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4428-1

Jocul didactic matematic la școlarul mic, modalitate de educare și dezvoltare psihosocială, autor Adriana-Paraschiva Pop

Prin această lucrare ofer un punct de sprijin pentru organizarea predării în mod diferenţiat, să le permit elevilor prin varietatea situaţiilor prezentate, dorinţa de a învăţa mai mult, să sporească ocaziile de a înţelege şi să lanseze demersuri, la finele cărora aceştia să se poată recunoaşte mai bogaţi şi mai liberi în acelaşi timp.

Conţinutul şi formele muncii independente în sistemul predării simultane la două sau mai multe clase, autor Prof. înv. primar Dinu Stănica

Învățământul care lucrează simultan, cu două sau mai multe clase, are nevoie de un volum și de o mare varietate de conținuturi și forme de muncă independentă pe care să le dea elevilor, ca sarcini de executare. El trebuie să stabilească obiectivele fiecărei activități, volumul de muncă și dificultățile interne, durata efectuării activității respective [...]

Eşecul şcolar, autor Cristina Ciubotaru Stroea

Se poate spune că cel mai bun predictor al reuşitei scolare este atributul demersului educaţional de a ameliora stima de sine. Astfel, pentru a reuşi în studiile pe termen lung nu contează doar competenţele intelectuale şi cantitatea de lucru, ci şi stabilitatea emotională, rezistenţa la eşecuri, toate fiind legate de stima de sine . [...]

Predarea basmului în ciclul gimnazial. O abordare interdisciplinară și interculturală, autor Cristina Ciubotaru Stroea

Nu e oare datoria noastră, condiția ”sine qua non ” a unui profesor de limba si literatura română să direcționeze tinerii spre lectură, să perceapă novatorul, dar să nu nege tradiția? De ce să nu transformăm anacronicul în diacronic, dacă stă în puterea noastră să realizăm acest lucru? Iată că se pot citi [...]

Construcții cu rigla și compasul, autor Olga Ionela Ionescu

Problemele de construcții geometrice, pe lângă faptul că sunt atractive, au și o influență binefăcătoare asupra judecății rezolvitorului pentru că ele se analizează, se repetă și fac posibilă descoperirea unor proprietăți noi, aducând prin [...]

Dezvoltarea capacităţilor narative ale preşcolarilor prin intermediul poveştilor, autor Simona Maria Pescaru

Povestirea este una din activităţile de educare a limbajului cele mai plăcute copiilor, întrucât le satisface nevoia de cunoaştere şi de afectivitate, le stimulează imaginaţia şi constituie cadrul optim de exersare a capacităţii de comunicare. De asemenea, contribuie la dezvoltarea proceselor psihice: gândirea logică, memoria voluntară, imaginaţia creatoare, limbajul – [...]

Activități distractive cu forme, cifre și culori. Auxiliar destinat activităților cu preșcolarii din grupa mijlocie, autor Nicoleta Alexandra Ungureanu

Lecturați gratuit Activități distractive cu forme, cifre și culori. Auxiliar destinat activităților cu preșcolarii din grupa mijlocie, autor Nicoleta Alexandra Ungureanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4414-4

Méthodes et techniques dans l’ enseignement du français écrit, autor Cristina Poroșnicu

Les dernières années ont connu une orientation de l’enseignement des langues vivantes vers la communication orale et écrite. L’attention de l’enseignant doit porter sur le renforcement de la compétence orale de façon à [...]

Punctul virtual de informare turistică. Studiu științific, autor Monica–Cecilia Frâncu

în lucrarea de față, având ca titlu „Influența punctului virtual de informare turistică asupra alegerii destinației de vacanță” ne-am propus să demarăm un studiu de caz privind necesitatea punctului virtual de informare turistică asupra [...]

Dezvoltarea limbajului, autor Mihaela Deiciuc

Vârsta preșcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potențial creativ și disponibilitate de receptare a mesajelor transmise de orice înconjoară. În această perioadă copiii dobândesc capacitatea de a-și exprima ideile, impresiile, gândurile, dorințele, într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare.

Lecturați [...]

Particularitățile demersului de aplicare a lecturii explicative la textul narativ pentru ciclul primar, autor Ana Hussain

Importanţa lecturii explicative în cadrul metodicii predării limbii şi literaturii române în ciclu primar a fost şi argumentul principal pentru care am ales această lucrare de licenţă. Am structurat materialul în patru capitole. Primul capitol prezintă aspecte introductive legate de lectura explicativă. Cel de-al doilea capitol analizează metodele şi tehnicile folosite în predarea şi [...]

Mes premiers jeux et exercices de vocabulaire. Cahier d’exercices 1. FLE A1, autor Roxana-Gabriela Vlad

Prezenta lucrare a apărut din dorința de a oferi elevilor și colegilor profesori un set de fișe de lucru complementare manualului. Rezolvând acest caiet de exerciții, elevul are posibilitatea să exerseze cunoștințele acumulate în primul an de studiu al limbii franceze. Conținutul este adaptat programei școlare, fiind prezentat într-o formă atractivă, susținut [...]

Comuna Fundeni. Studiu geografic asupra comunei Fundeni, județul Galați, autor Lidia Mihaela Tiron

Este firesc să ne întrebăm în ce constă farmecul acestui ţinut. Situat într-o zonă de câmpie aspră, secetoasă, acest meleag uitat de Dumnezeu la socoteala dintâi, la împărţirea frumuseţilor lumii, a fost binecuvântat mai târziu [...]

Cauzele pierderii biodiversității, autor Lidia Mihaela Tiron

Biodiversitatea este un concept destul de vast, care cuprinde milioane de plante și specii de animale de pe planeta noastră. Chiar și această cifră, care depășește ordinul milioanelor, este o cifră estimată, deoarece ecologiștii cred că numărul real este mult mai [...]

Exercițiile cu șiruri pe înțelesul tuturor. Ghid pentru învățători, părinți și elevi din învățământul primar, autor Radu Mihaela

Șirurile numerice sunt o metodă de a-i determina pe elevi să învețe strategii de matematică mentală. Ele oferă atât o resursă excelentă de exersare a gândirii logice dar și rațiunea și strategiile din spatele șirurilor.
Așadar, șirurile de numere îi ajută pe elevi să observe relațiile dintre faptele matematice și să exploreze strategiile de [...]

Antichitatea greacă. Relația Magistru–discipol. Reflecții asupra unor principii morale și educaționale, autor Irina Beatrice Sincă

Important în relaţia dintre Socrate şi discipolii săi este dialogul; de fapt, relaţia dintre magistru-discipol se conturează în jurul acestui dialog. Dialogul este o modalitate de a susţine un mod de viaţă, cel al filosofului. Nu se poate vorbi de o discrepanţă între viaţa filosofului şi discursul său. Dialogul socratic este însoţit de un [...]

Аspecte metodico-științifice аle învățării-evаluării vocаbulаrului în gimnаziu, autor Andreea Mocanu

Amеlіοrarеa randamеntuluі aсtіvіtăţіі іnѕtruсtіv-еduсatіvе ѕе va rеalіza рrіn abοrdarеa unοr dеmеrѕurі dіdaсtісе odіfеrіtе сarе ѕă îmbіnе mеtοdеlе tradіţіοnalе сu сеlе aсtіvo-рartісірatіvе în рrеdarе-învăţarе, рrіn aрlісarеa ounοr іtеmі dіfеrіţі în еvaluarе. Aѕtfеl, рrіn oaрlісarеa сеlοr maі рοtrіvіtе dеmеrѕurі сarе trădеază taсtul реdagοgіс al рrοfеѕοruluі, flеxіbіlіtatеa şі сrеatіvіtatеa, οrеlе dе lіmba rοmână, în ѕресіal сеlе [...]

Ghid de resurse educaționale pentru învățarea asistată de tehnologie, autor Adriana Năstase

The purpose of this paper is to highlight the differences in use and interpretation of “please”, “thank you”, frankness, and politeness, and an inventory of expressive politeness1 would not bring meaningful information about social interaction in the 19th and 20thcentury. Starting from the utterance level with expressives, commissives, and impositives, we explore [...]

POLITENESS AS REFLECTED IN SOME OF THE 19TH AND 20TH CENTURY ENGLISH NOVELS. A PRAGMALINGUISTIC APPROACH IN A POSTMODERN PERSPECTIVE, autor Vasilica Mleșniță

The purpose of this paper is to highlight the differences in use and interpretation of “please”, “thank you”, frankness, and politeness, and an inventory of expressive politeness1 would not bring meaningful information about social interaction in the 19th and 20thcentury. Starting from the utterance level with expressives, commissives, and impositives, we explore [...]

Utilizarea proiectelor pentru înfiinţarea unei pensiuni agroturistice. Studiu de caz: Pensiunea La Matei, autor Pop Coman Ioana

Politica de coeziune are un puternic caracter instrumental, iar prin fondurile sale de solidaritate contribuie la îndeplinirea obiectivelor altor politici sectoriale ale UE – cum ar fi politica agricolă comună, politica socială, politica de protecţie a mediului. În plus, politica de dezvoltare regională este corelată şi cu politica de extindere a UE, prin crearea [...]

Pedagógusok szakmai önismeretének fejlesztése szuperviziós módszerek segítségével – Asigurarea calității autocunoașterii profesionale prin supervizarea profesorilor, autor Gabor Szusza

Activitățile metodei de supervizare pot ajuta în activizarea resurselor proprii ale pedagogilor, să-și îmbunătățească relațiile la locul de muncă, să-și rezolve cu mai mult succes conflictele personale și la locul de muncă și să recunoască în comportamentul propriu simptomele sindromului burn-out.

Lecturați gratuit Pedagógusok szakmai önismeretének fejlesztése szuperviziós módszerek segítségével [...]

Metode de estimare a parametrilor. Statistică și probabilități, autor Iulia Dumitrache

Modelele probabilistice şi metodele statistice de confruntare a acestor modele cu realitatea obiectiva oferă procedee de investigaţie ştiinţifică în sectoare de activitate dintre cele mai diferite. Aceasta explică importanţa deosebită care se acorda teoriei probabilităţilor şi statisticii matematice în ţara noastră. Introducerea în cadrul învăţământului de cultură generală a unor elemente de teoria probabilităţilor [...]

De la tradițional la modern. Abordări inovative în predarea istoriei Timișoarei, autori Ioana Alexandra Morar, Mirela Sanda Morar

Proiectele de activitate didactică propuse pot fi modificate, adaptate sau îmbunătățite, în funcție de specificul clasei de elevi, de nivelul de pregătire al acesteia, dar și de dibăcia și competențele celui care predă istoria. Pornind de la sugestiile oferite, profesorul poate utiliza sau nu metodele propuse, le poate înlocui cu altele care și-au dovedit [...]

Caiet de lucru. Călătorie în lumea poveștilor, autor Prof. înv. primar Cornelia Pamfiloiu

Lecturați gratuit Caiet de lucru. Călătorie în lumea poveștilor, autor Prof. înv. primar Cornelia Pamfiloiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-77-1

Examinarea şi evaluarea la disciplina fizică. Auxiliar didactic, autor Prof. Mariana Arhiri

Verificările asupra pregătirii elvilor contribuie substanţial la clarificarea şi consolidarea cunostinţelor acumulate, fixate, sistematizate şi integrate în structuri prin activităţi de recapitulare şi sinteză, pe care o prilejuiesc. Controlul sistematic le oferă un feed-back operativ asupra performanţelor atinse şi-i ajută să determine conştient şi obiectiv în ce măsură acestea corespund obiectivelor stabilite.

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii prin intermediul metodelor activ participative, autor Lina Cristina Călin

Lucrarea de faţă îşi propune să identifice şi să valorifice metode active eficiente de predare-învăţare-evaluare aplicate, cu preponderență, în cadrul activităţilor specifice domeniului experienţial ştiinţe, demonstrându-se că utilizarea permanentă a unor astfel de metode accelerează însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor, contribuie la valorificarea potenţialului creativ şi intelectual al fiecărui copil, precum şi la [...]

Caiet de vacanţă. 100 de exerciții și probleme haioase, autor Prof. Mirela Popa

… vom încerca să parcurgem, una câte una, filele acestui caiet, în care vom găsi exerciţii şi probleme de matematică. Nu trebuie să vă speriaţi, deoarece sunt doar câteva exerciţii-joc.

Lecturați gratuit Caiet de vacanţă. 100 de exerciții și probleme haioase, autor Prof. Mirela Popa

Învăț și exersez! Semne de punctuație, autor Constanța Vîrtosu

„Învăț și exersez!” vă vine în ajutor cu informații utile și exerciții captivante, din care să învățați cum să utilizați corect semnele de punctuație și să scăpați de orice emoție atunci când scrieți. S-aveți spor!

Lecturați gratuit Învăț și exersez! Semne de punctuație, autor Constanța Vîrtosu [...]

Tărâmul lui Eu. Dezvoltare personală. Clasa a II-a, autor Constanța Vîrtosu

Disciplina Dezvoltare personală te va ajuta să înveți să te gândești la tine însuți, la ce poți face ca tot ce ți se întâmplă să fie frumos. Te așteaptă un drum plin de provocări ! Vei descoperi tainele armoniei și a bunei înțelegeri cu ceilalți.
Călătoria începe cu tine. Mult succes pe Tărâmul lui EU!

Ghid de dezvoltare a creativității școlarului mic, cu aplicație la disciplinele ariei curriculare Matematică și științele naturii, autor Constanța Vîrtosu

Încercarea noastră, fără a avea pretenția exhaustivității, are ca scop prezentarea modalităților de stimulare și dezvoltare a creativității și valorificarea unor strategii didactice activ-participative la disciplinele Matematică și Științe ale naturii, care pot contribui la dezvoltarea potențialului creativ al elevilor.

Alfabetul… cu poftă de povestioare, poezii, jocuri și cântece, autor Cornelia Bârlea

Lecturați gratuit Alfabetul… cu poftă de povestioare, poezii, jocuri și cântece, autor Cornelia Bârlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4336-9

Ghid metodologic de dezvoltare a abilităților socio-emoționale în grădiniță, autori Anamaria Ciobotaru, Mariana Șerban

În lucrarea de față autoarele și-au propus să evidențieze faptul că activitățile desfășurate în grădinița de copii influențează socio-emoționalitatea, ca și capacitate asociativă care îi dă copilului abilitatea să conviețuiască în asociere permanentă cu ceilalți, să construiască relații pozitive și să mențină legături cu cei din jur, implicându-se cu plăcere în această antrenare și [...]

Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor. Material auxiliar pentru cadre didactice și consilieri școlari, autori Mioara Boca-Zamfir, Adina Seria

Prezenta lucrare își dorește să ofere câteva direcții de acțiune pentru cadre didactice dar și pentru consilieri școlari pentru a preveni absenteismul în rândul elevilor și mai ales abandonul școlar. Activităţile propuse pot fi utilizate în cadrul şedinţelor de consiliere individuală sau de grup de către profesorii consilieri școlari, profesorii diriginți, consilierii educativi în [...]

Ursuleții neastâmpărați. Auxiliar/îndrumător metodic, autor Tina Claudia Bîznă

Lecturați gratuit Ursuleții neastâmpărați. Auxiliar/îndrumător metodic, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4347-5

Povești la gura sobei. Ghid metodic, autor Tina Claudia Bîznă

Prezenta lucrare își propune să demonstreze că limbajul îndeplineşte o funcţie deosebit de însemnată în procesul de cunoaştere al realitaţii: el dă posibilitatea omului să reflecte mijlocit şi generalizat realitatea, să treacă de la senzaţii, percepţii, reprezentări, la gândirea logică, abstractă care operează cu noţiuni, judecăţi şi raţionamente. Important de reţinut este faptul că [...]

Rolul povestirii în educarea limbajului la preșcolari, autor Tina Claudia Bîznă

Rolul şi importanţa povestirilor adultului în instruirea şi educarea copiilor sunt bine cunoscute; poveştile asigură dezvoltarea intelectuală, precizând şi întregind cunoştinţele. Ele contribuie la formarea vorbirii copiilor, fiind model de vorbire închegată, expresivă şi corectă, stimulându-i totodată şi pe ei să povestească; influenţează dezvoltarea morală prin sentimentele ce le trăiesc alături de eroii basmelor [...]

Parteneriatul grădiniță-familie-comunitate, premiza unui management de calitate într-o unitate de învățământ preșcolar, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea de față, deși tratează o temă de interes general vizând implicarea tuturor actorilor din procesul instructiv-educativ, este o temă relevantă pentru analizarea și demonstrarea efectelor pozitive pe care le poate avea într-o unitate de tip preșcolar reușita acestei relații de cooperare. Cuvântul cooperare are valenţe multiple, în ultimii ani constatându-se o implicare activă [...]