Domenii | Autori

Arhiva

Aplicaţii ale inteligenţei artificiale în medicină, autor Dr. Mircea-Novac Ştefănescu

Scopul lucrării de faţă este prezentarea unor posibilităţi de utilizare a inteligenţei artificiale în medicină. Acest scop a fost ales deoarece inteligenţa artificială în medicină constituie una dintre cele mai complexe ramuri ale informaticii medicale, dar, în acelaşi timp, şi printre cele mai interesante.

Au fost alese pentru prezentare ramurile inteligenţei artificiale care sunt mai bine cunoscute datorită rezultatelor obţinute. Pentru fiecare din aceste ramuri au fost prezentate:
- domeniile medicale în care s-au identificat posibilităţi de utilizare a aplicaţiilor informatice;
- clasele de aplicaţii care pot fi utilizate în medicină şi posibilităţi ale acestora;
- diverse aplicaţii care au dat deja rezultate în domeniile semnalate.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Aplicaţii ale inteligenţei artificiale în medicină, autor Dr. Mircea-Novac Ştefănescu.

ISBN 978-606-577-657-9

Sisteme-Multiexpert medicale, autor Dr. Mircea-Novac Ştefănescu

Lucrarea de faţă se adresează în special medicilor care ar dori să participe la dezvoltarea unor aplicaţii de uz medical din domeniul inteligenţei artificiale în special prin furnizarea cunoştințelor medicale necesare.

Pot beneficia şi medicii implicaţi în conducerea unor secţii cu activităţi de cercetare în care sunt dezvoltate sau utilizate aplicaţii de inteligenţă artificială.

Cunoştinţele prezentate pot fi de folos şi medicilor din departamentele de informatică ale spitalelor (şi ale altor unităţi medicale mari), deoarece asemenea aplicaţii pot fi introduse cu bune rezultate în sistemele informatice de spital. Pot fi secţii care ar utiliza în mare măsură asemenea aplicaţii.

În viitorul apropiat pot fi şi medici care să lucreze în firme care asigură asistenţa tehnică pentru sisteme informatice ale cabinetelor medicale.

În domeniul învăţământului cunoştinţele prezentate ar putea fi de folos în special pentru formarea în domeniul informaticii medicale. Din ce în ce mai important va fi că unele aplicaţii cu comportament inteligent pot fi deja folosite în scop didactic, sau pentru dezvoltarea aplicaţiilor medicale de uz didactic.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Sisteme-Multiexpert medicale, autor Dr. Mircea-Novac Ştefănescu

ISBN 978-606-577-205-2