Domenii | Autori

Arhiva

Jocul didactic muzical, modalitate de educaţie artistică în ciclul primar, autor Dorina Păun

Sarcină de bază a muzicii în şcoală este în concordanţă cu sarcinile educaţiei artistice şi urmăreşte dezvoltarea capacităţii de înţelegere a frumosului prin muzică şi de cultivare a aptitudinilor pentru a crea frumosul cu ajutorul muzicii şi a-l aplica în toate împrejurările de viaţă.

Scopul special al muzicii, ca obiect de învăţământ, este [...]