Domenii | Autori

Arhiva

Metodica predării-învăţării ecuaţiilor algebrice cu coeficienţi reali în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Duţa Culachi

Profesorul trebuie să ştie ce îi oferă manualul pentru îndeplinirea obiectivelor, are dreptul sau chiar obligaţia să regândească conţinutul propus de manual, deoarece s-ar putea ca acesta să nu cuprindă noutăţile din domeniu sau să aibă o viziune idealistă sau să nu corespundă nivelului de pregătire a elevilor.
[...]