Domenii | Autori

Arhiva

Managementul timpului în mediul școlar, autor Loredana Ivan

Timpul este cea mai importantă sursă de stres. S-a demonstrat că există importante legături între prezenţa „stresorilor” datoraţi timpului şi nemulţumirea pe plan profesional şi o serie de afecţiuni, cum sunt: hipertensiunea, nivelul crescut al colesterolului, îmbătrânirea prematură şi altele. În situaţia unui management defectuos al timpului, stresul se manifestă subtil, persoanele supuse la [...]

Lectura ca mijloc de formare, autor Loredana Ivan

În grădiniţă şi în familie, copilul se formează ca ascultător de lectură. De aceea, în primii ani de şcoală, trebuie să stimulam interesul pentru citit, să-l îndrumăm în aşa fel încât lectura să devină o deprindere statornică, iar cu timpul, elevul să conştientizeze că lectura este o activitate individuală cu caracter permanent.

Interculturalitatea în didactica actuală, autor Loredana Ivan

Educaţia interculturală se referă la teme precum acceptare şi participare, a învăţa să convieţuieşti, evitarea stereotipurilor şi a prejudecăţilor şi a propune soluţii pentru promovarea valorilor democraţiei şi interculturalităţii sau multiculturalităţii.

Lecturați gratuit Interculturalitatea în didactica actuală, [...]

Teatrul ca metodă didactică în studiul literaturii, autor Loredana Ivan

Pe lângă funcţia estetică şi culturală pe care o îndeplineşte teatrul în faţa publicului spectator, se dovedeşte justificată şi funcţia sa educativă. Importanţa teatrului nu constă numai în plăcerea pe care el o poate oferi copiilor actori sau publicului spectator, ci şi în rolul pe care îl are în planul dezvoltării personale, printre alte [...]