Domenii | Autori

Arhiva

Jocul – activitate fundamentală la vârsta preșcolară, autor Nicoleta Mușceleanu

Prezenta lucrare se înscrie în gama preocupărilor pentru perfecționarea stilului de muncă, pentru găsirea celor mai eficiente metode și procedee în obținerea performantelor în învățământul preprimar, oferind un model de conceptualizare [...]