Domenii | Autori

Arhiva

Jocul – activitate fundamentală la vârsta preșcolară, autor Nicoleta Mușceleanu


Prezenta lucrare se înscrie în gama preocupărilor pentru perfecționarea stilului de muncă, pentru găsirea celor mai eficiente metode și procedee în obținerea performantelor în învățământul preprimar, oferind un model de conceptualizare a unei intervenții educaționale eficiente și sistematice, în sensul optimizării procesului instructiv – educativ, sub aspectul dezvoltării la copii a unei atitudini de stimulare față de învățare.

Lecturați gratuit Jocul – activitate fundamentală la vârsta preșcolară, autor Nicoleta Mușceleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4989-7

You must be logged in to post a comment.