Domenii | Autori

Arhiva

Managementul în proiectarea, formarea şi reconstrucţia echipelor în cadrul activităţii, autor profesor Lucian Ogrăzeanu

În cadrul unei organizaţii, rareori munca este individuală; dimpotrivă, ea presupune diviziunea sarcinilor şi coordonarea eforturilor mai multor persoane în vederea realizării cu succes a obiectivului. Grupul aduce cu sine o nouă psihologie, şi anume psihologia de grup sau colectivă, un nou gen de comportament, comportamentul de grup, ale cărui geneză, structură, funcţionalitate şi finalitate sunt incomparabil mai complexe şi mai distincte decât comportamentul individual. Grupul bulversează adeseori organizaţia mai mult decât o poate face un singur individ. Chiar posibilităţile de intervenţie în cadrul grupurilor pentru a le motiva şi satisface, a le impulsiona sau calma, tensiona şi mobiliza sunt mai greu de realizat decât în cazul individului izolat şi însingurat.

Mai important decât toate acestea este însă un alt fapt, şi anume acela că efectele (pozitive sau negative) produse de grup sunt cu mult mai puternice şi mai extinse decât cele produse de individ. Dacă la aceasta adăugăm şi faptul că ele se propagă cu o iuţeală fantastică, inundând şi contagiind multe alte grupuri şi multe alte persoane, vom înţelege şi mai bine semnificaţia lor reală. Tocmai de aceea, psihologia organizaţional-managerială se concentrează asupra complicatelor şi dificilelor probleme pe care le ridică grupul în cadrul mediilor organizaţionale.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Dirijarea mijloacelor de antrenament în probele de sprint la juniori, autor Profesor Lucian Ogrăzeanu

ISBN 978-606-577-274-8

Tehnici şi metode de evaluare a performanţelor – autor Florina Chirvasiu

Evaluarea performanţelor este o activitate de bază a managementului resurselor umane, şi ea se desfăşoară în vederea determinării gradului în care angajaţii unei organizaţii îndeplinesc sarcinile sau responsabilităţile ce le revin, ceea ce influenţează în mod direct performanţele firmei.

Evaluarea personalului poate avea un scop imediat şi limitat (evaluarea realizată în vederea disponibilizării sau promovării/trimiterii la specializare), poate avea un scop cu consecinţe pe termen mediu (evaluarea personalului în vederea ierarhizării acestuia şi stabilirii treptelor de salarizare), sau un scop general cu consecinţe pe termen lung (evaluarea angajaţilor ca parte a procesului continuu şi integrat de gestiune a personalului – gestiunea carierei şi dezvoltarea personalului).

O componentă importantă a procesului de apreciere este şi evaluarea potenţialului şi a capacităţii de evoluţie şi dezvoltare a persoanelor din cadrul organizaţiei. Aceste evaluări oferă firmelor informaţiile necesare pentru planificarea şi dezvoltarea resurselor umane, formarea şi perfecţionarea personalului, managementul carierei angajaţilor.
Lucrarea de faţă încearcă, pornind de la o evaluare de potenţial a personalului unei societăţi, să realizeze validarea parţială a unui instrument ce poate fi folosit în astfel de aprecieri.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Tehnici şi metode de evaluare a performanţelor, autor Florina Chirvasiu

ISBN 978-577-056-0

Medierea conflictelor în şcoală – de Florina Chirvasiu

Într-o colectivitate umană trebuie să acceptăm conflictele ca fiind absolut normale, iar rezolvarea lor trebuie să fie un proces de grup, deoarece orice grup uman cuprinde membri cu personalităţi diferite, cu motivaţii diferite şi cu un potenţial de muncă şi creaţie care variază în limite foarte largi.

În urma derulării etapei de cercetare a acestei lucrări, concluziile care ies la iveală arată că tinerii se confruntă cu numeroase conflicte, pe care de cele mai multe ori încearcă să le nege, reprime, camufleze sau soluţioneze de tipul câştigător-învins sau învins-învins, această realitate atrăgând după sine o serie de efecte negative, printre care: scăderea implicării în activitate, diminuarea sentimentului de încredere în sine, polarizarea poziţiilor şi formarea de coaliţii, dileme morale, dificultăţi în luarea deciziilor.

Şcolii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să fie pregătit pentru a preîntâmpina conflictele cu care se confruntă şi a le evita atunci când e cazul, sau cel puţin a le rezolva în cel mai bun mod, astfel încât atât el, cât şi cei implicaţi să nu fie stopaţi în acest proces de schimbare şi de evoluţie şi, deci, de dezvoltare personală.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Medierea conflictelor în şcoală – de Florina Chirvasiu

ISBN 978-606-8129-40-2

Conflictul colectiv de muncă – autor Boba Cristina-Stela

Un mare magician spunea că „nu sunt atâtea grăunte de nisip câte conflicte sunt în lume”. De aceea am căutat să stabilesc cauzele conflictelor şi să realizez o clasificare a lor şi, pornind de la premiza că orice conflict se poate rezolva, am încercat să stabilesc câteva modalităţi de rezolvare ale conflictului.

De-a lungul istoriei umanităţii au fost consemnate o serie de conflicte atât în domeniul economic cât şi social, militar. Experienţa a arătat că cele mai complexe probleme îşi pot găsi rezolvarea prin dialog între părţi de bună credinţă, sincere, doritoare să le soluţioneze.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Conflictul colectiv de muncă – autor Boba Cristina-Stela

ISBN 978-606-8129-39-6