Domenii | Autori

Arhiva

Prevenirea violenţei ȋn școli – ȋnvăţămȃnt gimnazial, autor Lenuța Lungu

Cercetarea de față își propune, pe de o parte, să evidențieze modul de percepere al fenomenului violența în școală (înțelegerea fenomenului, a formelor violenței, a cauzelor, [...]