Domenii | Autori

Arhiva

Intervenția personalizată în stimularea/dezvoltarea comunicării și adaptării socio-emoționale a elevilor cu C.E.S., autor Delia Maria Mărginean

În ultimii ani, învățământul românesc modern și-a schimbat direcția de la accentul pus pe formarea de cunoștințe, priceperi și deprinderi de ordin intelectual către dezvoltarea social-afectivă. Societatea actuală are nevoie de persoane adaptate social, școlar, armonioase fizic, autonome, responsabile pentru o inserție socio-profesională cât mai potrivită fiecărei personalități în parte.
Copiii integrați cât și [...]

Profilul psihologic și dezvoltarea limbajului la elevii cu C.E.S. integrați în învățământul de masă, autor Delia Maria Mărginean

Copiii cu nevoi speciale reprezintă o categorie deosebit de vulnerabilă, având o personalitate în formare, evoluţie şi structurare, iar în sprijinul lor societatea contemporană a creat pârghiile necesare integrării.
Aceștia se confruntă cu o situație specială, deoarece fără sprijin decompensează haotic, iar cu sprijin poate fi conturată calea spre o adaptare optimă. Acceptarea [...]