Domenii | Autori

Arhiva

Studii de specialitate în limba franceză și limba română, autor Daniela Simona Buzera

Lecturați gratuit Studii de specialitate în limba franceză și limba română, autor Daniela Simona Buzera

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-043-5

Teaching Present Simple Versus Present Continuous to Elementary Students, autor Ionela-Adriana Giurgi

As a teacher, my concern is to make sure that my students encounter authentic materials which match their interests and forward their learning. I need to supply my students with various opportunities to notice structures and to produce language in a personalised way, allowing them to participate in all classroom activities which may prove [...]

Geografie. Auxiliar școlar pentru clasa a V-a, autor Măgduța Budurcă

Atractiv, creativ și susținut de un suport ilustrativ modern, Auxiliarul de geografie pentru clasa a V-a este o modalitate perfectă pentru a susuține demersul didactic bazat pe logică și gândire, prin accentuarea importanței practicii și a experiențelor din viața de zi cu zi a elevilor.

Lecturați gratuit Geografie. Auxiliar școlar [...]

Metode și procedee pentru formarea la elevi a algoritmilor și însușirea conștientă a operațiilor. Ghid metodic, autor Gabriela Alina Oneț

Abordarea modernă a matematicii, care impune o învățare de tip inovator ce are, drept caracteristici esențiale, caracterul anticipativ și participativ, m-a determinat să folosesc în predarea-învățarea operațiilor în mulțimea numerelor naturale, metode și procedee cât mai moderne. Aceste metode au un caracter mobilizator, activizant, care fac ca învățarea să fie tot mai mult [...]

Managementul relaţiilor interpersonale în colectivul şcolar, autor Ionela Constandache

În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei, managementul şcolii şi al clasei au ca scop încurajarea controlului comportamental la elevi, prin promovarea rezultatelor şi comportamentelor şcolare pozitive. De aceea, rezultatele şcolare, eficienţa didactică a profesorului şi coportamentul elevilor şi a profesorilor interacţionează direct cu managementul clasei şi al şcolii.

Lecturați gratuit [...]

Modalități extracurriculare de stimulare a interesului pentru lectură prin analiza nuvelisticii lui Ion Luca Caragiale, autor Nicoleta Lepădatu

Clasa de elevi a fost supusă unei cercetări pedagogice, aplicându-se un program de activități extracurriculare ce a avut la bază o strategie didactică ce a cuprins metode și de mijloace moderne. Scopul a fost de motivare a plăcerii de a citi și de a asculta texte literare. La final, s-a [...]

Educație pentru succes în cariera didactică. Ghid metodologic în domeniul didacticii și specialității, autori Chelbea Alina Georgiana, Nan Daniela Loredana

Calitatea educaţiei este un deziderat al instituţiei şcolare, un ansamblul de acţiuni și programe capabile să satisfacă aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, în funcţie de realitățile complexe economice, politico-administrative și culturale ale unei [...]

Rolul emoțiilor pozitive asupra performanței profesorilor, autor Otilia Rotundu

În cercetarea desfășurată am dorit să analizăm rolul emoțiilor pozitive în atingerea unui nivel înalt de performanță care presupune stimularea nevoilor afective ale angajaților prin practici motivaționale care necesită relații pozitive, implicare în muncă, ce conduc la sentimente de împlinire profesională. Eșantionul a fost format din 48 de cadre didactic din mediu rural și [...]

Auxiliar de sprijin pentru activitățile din Grădiniță. Activitate matematică și Cunoașterea mediului, autor Maria-Raluca Florescu

Lecturați gratuit Auxiliar de sprijin pentru activitățile din Grădiniță. Activitate matematică și Cunoașterea mediului, autor Maria-Raluca Florescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4912-5

Lumea personajelor din povești, autor Anuța Timiș

Lecturați gratuit Lumea personajelor din povești, autor Anuța Timiș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4910-1

Steluțele se joacă cu numere. Auxiliar de activități matematice pentru grupa mare, autor Prof. Jenica Siteavu

Lecturați gratuit Steluțele se joacă cu numere. Auxiliar de activități matematice pentru grupa mare, autor Prof. Jenica Siteavu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4904-0

Modalități de abordare a literaturii populare, autor Prof. Anca Florina Bivol

Universul literaturii oferă un câmp virtual infinit de teme, idei, opţiuni creatoare. Ar fi necesar firul de aur al Ariadnei care să ne călăuzească prin acest labirint spre centrul iradiant al ideii creatoare. Prezenta lucrare nu este ceea ce se numeşte în mod obişnuit un studiu al operelor ce aparțin literaturii populare, ci doar [...]

Malul sângelui, autor Vlad Opran

I. Cuvânt către cititor

Aici, unde câmpul ia foc în amurg
Se înalță așezările noastre
Din lutul prin albia căruia curg
Atât de îndepărtatele astre.

Brazde adânc semănate cu umbre
Străbat ținutul acesta de aur -
Demult, oameni cu privirile sumbre
Au vărsat sânge aprins de balaur.

Uneori, după vreo rară furtună
Când frunzele străzii picură șoapte,
Poți auzi cum [...]

Conferința internațională „Sinergii educaționale privind practicile STEAM”, 31.08.2023, în cadrul proiectului Erasmus+ KA2, 2020 -1-RO01-KA229—079815, „Synergies for Remigrants Children Inclusion”, Coordonatori: Prof Camelia Elena BUCȘA, Prof. Mirela Geanina RADU

Lecturați gratuit Conferința internațională „Sinergii educaționale privind practicile STEAM”, 31.08.2023, în cadrul proiectului Erasmus+ KA2, 2020 -1-RO01-KA229—079815, „Synergies for Remigrants Children Inclusion”, Coordonatori: Prof Camelia Elena BUCȘA, Prof. Mirela Geanina RADU

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4931-6

Teaching Present Perfect: Difficulties & Obstacles, autor Elena Beatrice Ștefănescu

My chosen theme is Teaching Present Perfect: Difficulties & Obstacles, because I consider the study of English verbs as one of the most difficult themes in the learning of the English language and at the same time one of the most important aspects so that the learners may gain effective communication skills.

Auxiliar curricular. Soluții, autor Monica Răveanu

Lecturați gratuit Auxiliar curricular. Soluții, autor Monica Răveanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4900-2

Comunicarea didactică în învățământul primar, autor Silvia Loredana Fuică

A fi cadru didactic înseamnă a fi o prezenţă semnificativă în viaţa elevilor. Mult discutata autoritate a profesorului nu se reduce la posesia cunoştinţelor de specialitate, ci derivă şi din capacitatea acestuia de a alterna strategiile didactice, adaptându-le situaţiilor educaţionale, de a repartiza responsabilităţi elevilor, de a mobiliza elevii la cooperarea în grup, de [...]

Exersăm, ne dezvoltăm și matematica prin joc și joacă repetăm. Auxiliar didactic pentru clasa a III-a, autor Titiana-Carmen Ioniță

Lecturați gratuit Exersăm, ne dezvoltăm și matematica prin joc și joacă repetăm. Auxiliar didactic pentru clasa a III-a, autor Titiana-Carmen Ioniță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4888-3

Jocul și cântecul – elemente esențiale în educația muzicală, autor Inovan Bertók Renata

De-a lungul anilor am încercat să introduc cântecul și jocul în diferite momente ale lecției și am ajuns la concluzia că elevii se acomodează cu modificările și schimbările foarte repede și chiar le place să nu fie toate orele gândite la fel. Bineînțeles etapele privind pregătirea psihică și vocală cu încălzirea vocii, exerciții ritmice [...]

Avantajele comunicării eficiente între profesori şi elevi, autor Daniela Simona Buzera

Când intenţionăm să vorbim despre comunicare, fie şi doar din raţiuni tangenţiale, la o altă temă propusă spre dezbatere observăm aproape imediat un fenomen interesant: termenul de comunicare se prezintă sub forma unei aglomerări conceptuale cu multiple (şi deseori neaşteptate) ramificaţii, fiind văzut drept parte integrantă şi în acelaşi timp, cuprinzând procedural [...]

Ziua în care soarele nu a mai apus, autor Larisa Roșca

Lecturați gratuit Ziua în care soarele nu a mai apus, autor Larisa Roșca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4876-0

De la literatură la muzică. Auxiliar didactic pentru învățarea limbilor străine, autor Elena Corbeanu

Discursul literar și versurile melodiilor devin din ce în ce mai mult un dialog strategic pentru ora de limbi moderne. Studiul melodiilor devine o sursă de abilități fundamentale pentru predarea limbii străine este inseparabilă de studiul literaturii. Această abordare permite elevilor să descopere o mare diversitate de texte și perspective, combinând în același timp [...]

Moartea, somnul și visul din perspectivă biblică, autor Alexandru Prundeanu

Noi, creştinii evanghelici de toate confesiunile, ne întemeiem pe ce spune Biblia despre rai şi iad. Legat de acestea, există multe păreri diferite, dar nu toate au susţinere biblică. Unii cred, de pildă, că între moarte şi înviere, omul este inconştient sau anihilat. [...]

Electro2Smart. Ghid practic de predare cu metode digitale moderne, autori BRETEAN Monica-Liliana, CEUȘAN Sorina, FODOR Edit, FRÂNCU Monica-Cecilia, KÓSA-RÁKSI Géza, NAGY Attila, ORMENIȘAN Sanda Bianca, PÁL Ibolya Edit, PINTEA Mihaela-Norica, SARDI Aliz, SAMAJ Imola

În cadrul Acreditare Erasmus+ nr. 2020-1-RO01-KA120-VET-095741, domeniul învățământ profesional și tehnic, ale perioadei 2021-2027, la Liceul Tehnologic Electromureș din Târgu Mureș, în anul școlar 2021-2022 s-a derulat proiectul nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000008765. Prin acest proiect au avut oportunitatea de a-și dezvoltat competențele personale și profesionale în mobilități transnaționale [...]

Îndrumător didactic cu sugestii de planificare și tipuri de activități ce pot fi susținute pe tema „Insecte”, autori Prof. înv. preșcolar Botezatu Gabriela, Prof. înv. preșcolar Costache Roxana

În cadrul acestui ghid –îndrumător didactic pentru cadre didactice veți descoperi o colecție de activități distractive și captivante, potrivite pentru proiectul tematic despre insecte și mici viețuitoare, ce pot fi utilizate și în cadrul altor lecții despre anotimpul primăvara, putând fi integrate cu ușurință în scenarii didactice diverse. Activitățile propuse pot fi [...]

Ghid metodologic – Limba și literatura română. Tradițional și modern în predarea-învățarea-evaluarea basmului, autor Maria Magdalena Plopeanu

A şti să alegi cele mai eficiente metode pentru perfecţionarea procesului de predare-învăţare este permanenta provocare a oricărui profesor. În selectarea anumitor strategii, metode sau procedee este necesar să se ţină seama de particularităţile grupului de elevi, experienţa acestora de viaţa, maturizarea psihologică etc. Metodele pe care le-am prezentat în demersul nostru aparţin [...]

Rolul, locul și metodologia jocului didactic matematic, autor Prof. Apostol Ecaterina

Scopul esenţial pe care-1 urmăreşte învăţământul matematic nu se reduce la latura informativă, ci, prin predarea acestei discipline, se urmăreşte să se realizeze mai ales dezvoltarea raţionamentului şi a spiritului de receptivitate, formarea priceperilor şi a deprinderilor de gândire logică, de adaptare creatoare la cerinţele actuale şi de perspectivă ale vieţii sociale.
Din acest motiv [...]

Educația pentru mediu a elevilor prin studiul biodiversităţii din arii protejate din județul Tulcea, autor Georgeta Chioveanu

Ca profesor, poţi avea un impact pe viaţă asupra elevilor tăi introducând strategiile educaţiei pentru mediu în predare. Ajutându-i să-şi cunoască drepturile ca cetăţeni, dându-le puterea să acţioneze şi să simtă că ei contează, clarificând legăturile dintre sănătatea individuală şi mediu şi trezindu-le interesul faţă de lumea naturală, poţi aprinde o scânteie a proprietăţii [...]

Curcubeul emoțiilor, coordonatori: Cristina Ivan, Lucia Șomoiag, Tatiana Neagoe, Mariana Iordache

Publicația a fost realizată în cadrul proiectului „COPILUL – UN CURCUBEU AL EMOȚIILOR ȘI AL CREATIVITĂȚII”, derulat de Grădinița cu Program Prelungit nr.18 Buzău.

Lecturați gratuit Curcubeul emoțiilor, coordonatori: Cristina Ivan, Lucia Șomoiag, Tatiana Neagoe, Mariana Iordache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

Fișe de lucru. Nivel I, autori Tocmelea Corina Aurelia, Marcu Mădălina Iuliana

Lecturați gratuit Fișe de lucru. Nivel I, autori Tocmelea Corina Aurelia, Marcu Mădălina Iuliana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4874-6

Auxiliar Limbă și Comunicare – clasa a II-a (modele de fișe de aprofundare, recapitulare, evaluare, de performanță), autor Dumitra Parvana

Lecturați gratuit Auxiliar Limbă și Comunicare – clasa a II-a (modele de fișe de aprofundare, recapitulare, evaluare, de performanță), autor Dumitra Parvana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4871-5

Auxiliar Matematică și Științe – clasa a II-a (modele de fișe de aprofundare, recapitulare, evaluare, de performanță), autor Dumitra Parvana

Lecturați gratuit Auxiliar Matematică și Științe – clasa a II-a (modele de fișe de aprofundare, recapitulare, evaluare, de performanță), autor Dumitra Parvana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4872-2

Modalități de stimulare a creativității preșcolarilor, autor Maria Raluca Robu

Vârsta preșcolară este importantă atât pentru formarea personalității viitorilor adulţi ce vor face parte şi vor influenţa societatea în care trăim, căt şi pentru acumularea de informații, formarea deprinderilor, formarea imaginii de sine şi dezvoltarea încrederii în sine. Încă de la intrarea în grădiniță acesta este acaparat de aspecte estetice ce ţin de amenajarea [...]

Să descoperim cititul. Exerciții și teste pentru formarea competențelor de citit, scris, autor Doinița Sîmpetru

M-am gândit să proiectez acest auxiliar care să corespundă nevoilor elevilor, având în vedere faptul că la baza interacțiunii umane stă – comunicarea.
Elevii vor fi capabili astfel, să folosească limba română pentru a înțelege și exprima realități complexe, să-și dezvolte capacități de a înțelege și a recrea [...]

Rebusuri matematice pentru copii, autor Rodica Daniela Vlad

Lecturați gratuit Rebusuri matematice pentru copii, autor Rodica Daniela Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4868-5

Ne jucăm… matematică învățăm!, autor Prof. Apostol Ecaterina

Prin intermediul jocului didactic, învăţătorul consolidează, precizează şi verifică cunoştinţe, pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare. Poate să aducă varietate în exerciţiul matematic, poate înviora lecţia şi ca urmare drumul spre deprinderi este mai sigur şi mai plăcut.

Lecturați gratuit Ne jucăm… matematică învățăm!, autor Prof. Apostol Ecaterina

Atomul. Tabelul periodic al elementelor Exerciții și probleme, autor Monica Răveanu

Lecturați gratuit Atomul. Tabelul periodic al elementelor Exerciții și probleme, autor Monica Răveanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4864-7

Studiu de cercetare metodică privind valorificarea potentialului turistic al orasului Bacau raportat la persoanele cu dizabilitati, autor Alina-Mihaela Moga

Lucrarea de față se dorește a fi o abordare nouă a preocupărilor legate de persoanele cu nevoi speciale, din perspectiva accesibilității la potențialul turistic al municipiului Bacău. Studiul de față este o diagnoză a situației privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la turismul din municipiul Bacău și identificarea celor mai eficiente și realiste [...]

Perspectiva dezvoltării şi promovării turismului ȋn municipiul Bacău ȋn raport cu persoanele cu dizabilități, autor Alina-Mihaela Moga

Lucrarea își propune să fie un instrument al învățării pentru elevii din clasele gimnaziale și liceale și un suport de prezentare a conținutului științific util actului didactic de predare-învățare-evaluare a geografiei în școală, raportat la obiectivele educaționale și particularitățile de vârstă, în funcție de curriculum școlar. Poate fi considerat o sursă complementară de prezentare [...]

Ghid practic-aplicativ privind formarea deprinderilor de muncă independentă în ciclul primar, autor Antohe Gina

Acțiunea cadrului didactic de a preda, de a transmite cunoștințe trebuie să cedeze locul acțiunii elevului de a învăța. Învățătorul devine astfel organizatorul și îndrumătorul de instruire și educare prin efort propriu al elevului, iar acesta devine participant direct și activ la cunoașterea realității, la formarea propriei sale [...]

Părți de vorbire. Caiet auxiliar. Consolidare, aprofundare, dezvoltare, autor Antohe Gina

Caietul auxiliar abordează într-un mod accesibil cunoștințele despre părțile de vorbire învățate pe parcursul claselor primare.

Lecturați gratuit Părți de vorbire. Caiet auxiliar. Consolidare, aprofundare, dezvoltare, autor Antohe Gina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4857-9

Incluziunea școlară – principiu de bază al organizării educației, pentru copii cu cerințe speciale, în spațiul european, autor Mihaela Boșneaga

Şcoala, prin misiunea ei de instituţie formatoare de personalităţi, alături de misiunea de a transmite bagajul de cunoştinţe ale unei societăţi, este un mediu care este prioritar pentru începerea şi implementarea politicii incluzive. [...]

Ghid de bune practici pentru educație incluzivă, coordonator: Marin Cerasela

Școala incluzivă, în sensul cel mai larg, înseamnă că fiecare elev este sprijinit și se lucrează în beneficiul tuturor elevilor. În sens restrâns, școala incluzivă se referă la integrarea/includerea tuturor copiilor, indiferent de capacitățile și competențele de adaptare și, de [...]

Metode de prognoză şi decizie strategică. Metoda SWOT aplicată în organizaţia școlară Dănicei, autor Ilie Stanciu

Tema „Metode de prognoză şi decizie strategică. Metoda SWOT aplicată în organizaţia şcolară Dănicei”, mă ajută ca manager sa fundamentez un plan strategic al acestei organizatii, să evaluez influenta parametrilor externi ai organizatiei asupra celor interni si asupra deciziilor manageriale pe termen lung şi nu in ultimul rand, la probarea competenţelor [...]

Jocuri pentru școlari și… oameni mari, autor Edith-Aurora Wagner

Lecturați gratuit Jocuri pentru școlari și… oameni mari, autor Edith-Aurora Wagner

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4803-6

Masculinities in the Chinese American and the Korean American Novel, autor Marian Suciu

The current research demonstrates that the Chinese American and Korean American authors after 1990 attempted to change the primary portrayal of Asian American man into a more realistic depiction of the hard-working Asian immigrant [...]

Ferma Animalelor, autor George Orwel, traducere în Română – de Marin Ene, Gheorghe Ghe. Borcan, Alina Elena Pătrașcu

Lecturați gratuit Ferma Animalelor, autor George Orwel, traducere în Română – de Marin Ene, Gheorghe Ghe. Borcan, Alina Elena Pătrașcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4780-0

Explorând tainele matematicii: culegere de teste și provocări, autor Nicoleta Tecucianu

Lecturați gratuit Explorând tainele matematicii: culegere de teste și provocări, autor Nicoleta Tecucianu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4812-8

Istoric și mărturii privind Biserica „Sfânta Sofia” din municipiul Galați, autor Iuliana Aron

Lucrarea de față urmărește aducerea în prim-plan a unei realități istorice și a unei metode folosite deseori de regimul comunist pentru eradicarea formelor de manifestare a credinței: demolarea bisericilor. Pe lângă terorizarea slujitorilor Bisericii prin amenințări, anchete, arestare etc., lăcașurile de cult au reprezentat una dintre țintele Partidului Comunist Român, care [...]

Aparatul genetic al celulei, autor Iuliana Aron

Așa cum fizicienii s-au încredințat că atomul nu este ultima realitate în ceea ce privește structura materiei și în biologie, cercetătorii au descoperit că celula ascunde, la rândul ei, un univers complex și armonios plin de mișcare și de informație.
Această informație se pare că este cea responsabilă de faptul că există [...]