Domenii | Autori

Arhiva

Metode și procedee pentru formarea la elevi a algoritmilor și însușirea conștientă a operațiilor. Ghid metodic, autor Gabriela Alina Oneț


Abordarea modernă a matematicii, care impune o învățare de tip inovator ce are, drept caracteristici esențiale, caracterul anticipativ și participativ, m-a determinat să folosesc în predarea-învățarea operațiilor în mulțimea numerelor naturale, metode și procedee cât mai moderne. Aceste metode au un caracter mobilizator, activizant, care fac ca învățarea să fie tot mai mult un proiect personal al elevului, asistat de un educator care este mai degrabă un organizator al situațiilor de instruire, care facilitează învățarea eficientă. De aceea, m-am străduit ca de fiecare dată să-mi concep activitatea de predare-învățare astfel încât elevii să nu devină consumatori de informații, ci căutători activi prin eforturi intelectuale proprii. Priceperile și deprinderile nu se formează ascultând, receptând pasiv, ci prin activitate, investigație, prin exercițiu.

Lecturați gratuit Metode și procedee pentru formarea la elevi a algoritmilor și însușirea conștientă a operațiilor. Ghid metodic, autor Gabriela Alina Oneț

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4916-3

You must be logged in to post a comment.