Domenii | Autori

Arhiva

Caietul dirigintelui, autori Carmela Botezatu şi Rodica Iorga

Caietul dirigintelui este un instrument de lucru extrem de util, îndeplinind o multitudine de funcţii:

  • cunoaşterea elevilor clasei şi a principalelor aspecte ale grupului – clasă de elevi;
  • întocmirea catalogului şi a altor documente şcolare;
  • realizarea competenţelor vizate de programa şcolară pentru aria curriculară consiliere şi orientare;
  • facilitarea îndeplinirii atribuţiilor dirigintelui de organizator al clasei şi de conducător al consiliului profesorilor clasei;
  • înlesnirea elaborării unor planuri de măsuri vizând optimizarea rezultatelor şcolare;
  • corelarea realizării unei relaţii adecvate între elevi şi între profesori şi elevi, cu activitatea de mediere a eventualelor conflicte;
  • planificarea unor activităţi cu scopul de a atinge competenţele generale vizate de programa şcolară, în conexiune cu valorile şi atitudinile promovate.

În elaborarea sa am încercat să realizez un cadru unitar pentru activitatea dirigintelui, pe baza legilor şi actelor normative care o reglementează, cu ajutorul literaturii psihologice, pedagogice şi sociologice.

Autorii

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Caietul dirigintelui, autori Carmela Botezatu şi Rodica Iorga.

ISBN 978-606-577-167-3