Domenii | Autori

Arhiva

Managementul ariilor protejate din România, autor Angela Bogdan

Ariile protejate, delimitate ca zone în care scopul principal îl constituie conservarea şi protecţia naturii şi a valorilor culturale, sunt importante pentru toate segmentele societăţii. Au potenţial deosebit pentru a deveni modele de dezvoltare armonioasă a societăţii umane, deoarece în aceste arii se promovează, mai mult decât în alte zone, managementul durabil al resurselor [...]

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preșcolar din România și Franța, autor Petronela Ilade

Prin această lucrare am urmărit să prezint principalele aspecte teoretice referitoare la procesul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din învăţământul primar şi să realizez un studiu comparativ privind dezvoltarea profesională a învățătorilor din România şi Franţa.

Lecturați gratuit Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preșcolar din România și [...]

Tradițional și modern în abordarea metodologică a lecțiilor din învățământul primar, autor Ana Maria Ciuciu

În lucrarea de față mi-am propus să efectuez o analiză comparativă a utilizării a două metode tradiționale, metoda exercițiului și metoda observației, în cadrul orelor de Științele Naturii [...]

Repere practice în terapia corectării întârzierilor de limbaj la preșcolari, autor Liliana Sandu

. Jocurile teatrale întră în categoria strategiilor inovative care stimulează potențialul lingvistic al copilului într-un mod plăcut și atractiv. Interdisciplinaritatea se impune ca una dintre direcțiile principale ale renovării activității terapeutice, în ansamblul său, și, în mod deosebit, în conținutul acestuia și a strategiilor aplicative de lucru.

Lecturați gratuit Repere [...]

Valorificarea tehnicilor teatrale în terapia corectării întârzierilor de limbaj la preșcolari, autor Liliana Sandu

Terapia corectării limbajului alături de jocurile teatrale oferă o nouă perspectivă în elaborarea şi aplicarea programelor terapeutice recuperatorii personalizate. Jocurile teatrale dezvoltă latura emoţională a copilului, atenţia, concentrarea, exerciţiile de tip logopedic corectează dificultăți ale vorbirii, iar împreună au ca obiectiv comun dezvoltarea limbajului pe toate ariile: fonetic, semantic, sintactic. Consider că este o [...]

Metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare. Aplicații practice, autor Rodica Șargu

Lucrarea de față cuprinde noțiuni generale despre sistemele de ecuații liniare precum definiția, notații uzuale ale sistemelor, tipuri de sisteme de ecuații liniare, obținute în urma clasificării în funcție de numărul de ecuații și numărul de necunoscute care formează sistemul, precum și numărul soluțiilor acelui sistem.

Optimizarea evaluării în învățământul primar prin instrumente digitale, autor Carolina Chiriac

În momentul actual activitatea clasică de instruire urmează un traseu schimbător, fiind înlocuită, ușor, ușor, cu activitatea asistată de calculator, iar introducerea tehnologiei și utilizarea ei în activitatea evaluativă devine astfel o urmare firească pentru cadrele didactice care utilizează o astfel de abordare. [...]

Jocul literelor, autori Vasilica Brebenel, Gabriela Ivan

Lecturați gratuit Jocul literelor, autori Vasilica Brebenel, Gabriela Ivan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4016-0

Evaluarea riscurilor profesionale pentru locurile de muncă „coafeză”, „manichiuristă” și „contabil” din cadrul S.C Beauty Salon S.A., Abrud, autor Nicoleta Simona David

Indiferent că este vorba de un loc de muncă, un atelier sau o întreprindere, o asemenea analiză permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de dimensiunea lor şi alocarea eficientă a resurselor pentru măsurile prioritare.
Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat şi cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: gravitatea [...]

Exerciții și probleme pentru clasa I, autor Adriana Șurcă

Această culegere de exerciții este rezultatul lucrului cu calculatorul din 2004 încoace. Atunci se schimbaseră din nou programele școlare, iar librăriile nu reușiseră încă să vină cu culegeri actualizate, așa că a fost nevoie să compun foarte multe exerciții și probleme pentru elevii mei, la clasă sau pentru teme. Le-am păstrat într-o arhivă, iar [...]

Teste de antrenament. Informatică 2020. Rezolvate, autor Elena-Florica Stoian

Lecturați gratuit Teste de antrenament. Informatică 2020. Rezolvate, autor Elena-Florica Stoian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4007-8