Domenii | Autori

Arhiva

Proceduri de asigurare a calităţii în educaţie din Marea Britanie. Comparaţie cu învăţământul preuniversitar românesc, autor Liliana Cristina Sandu

Calitatea vieţii şcolare presupune posibilitatea de a răspunde prin modul de existenţă şi funcţionare a şcolii ca întreg la cerinţele clienţilor direcţi(elevi) şi ale clienţilor indirecţi(părinţii, comunitatea, societatea în ansamblul ei şi chiar profesorii şcolii).
Creşterea calităţii educaţionale pentru toţi este un concept dezvoltat în Marea Britanie, ce vizează cuprinderea în câmpul [...]