Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea strategiilor de management curricular pentru componenta de proiectare în învățământul primar, autor Camelia Dediu

În cadrul acestei lucrări este analizată modalitatea prin care se pot implementa și evalua schimbările curriculare prin formularea de politici privind îmbunătățirea calității implementării la nivelul ciclului primar, reprezentând totodată un exercițiu de reflexie asupra rolului, principalelor schimbări și provocări cu care se confruntă învățământul primar la începutul mileniului III.

Particularităţi ale metodelor activ-participative în învăţământul primar, autor Camelia Dediu

Am pornit de la premisa că fiecare elev ajunge în felul lui la însuşirea materiei, în funcţie de experienţa anterioară şi potenţialul intelectual propriu; că nu există un singur mod în care elevii învaţă şi cu atât mai puţin nu există un singur mod în care aceştia să fie învăţaţi; că învăţarea este un [...]