Domenii | Autori

Arhiva

Propagarea luminii prin medii anizotrope, autor Daniela Radoslav

Undele electromagnetice se propagă prin vid fără să fie nevoie de un mediu suport. Pe baza acestor observaţii, Maxwell trage concluzia că lumina este undă electromagnetică. În cazul undelor electromagnetice rămâne valabilă teoria ondulatorie, avantajul este acela că fizica se eliberează de noţiunea de eter. Plecând de la concepţia electromagnetică a luminii, apare teoria [...]

Modele atomice. Metode moderne de evaluare, autor Daniela Radoslav

După Democrit (460–370 î.e.n.) materia nu poate fi divizată la infinit. Continuând cu operaţia de divizare, se ajunge până la urmă la nişte particule care la rândul lor, nu mai pot fi subdivizate, denumite atomi. Materia fiind constituită din atomi şi din spaţiul vid care desparte atomii unii de alţii.
”Nu există nimic în afară [...]