Domenii | Autori

Arhiva

Jocul în ora de educație fizică și sport, autor Mircea Mocanu

Activitatea ludică constituie o bună parte, dacă nu totalitatea activităţii diurne a copilului. Jocul reprezintă o forţă puternică, o formă spontană de pregătire pentru viaţa matură şi fixează multe achiziţii pe care le creează. El este, astfel, folosit ca factor educativ, iar utilizarea jocului în scopuri educative aparţine lui Platon.
Prin [...]